Image

Ökade siffror från Corem

Bolag Corems förvaltningsresultat ökar med 22 procent under Q3, 95 Mkr jämfört med 78 Mkr för samma period förra året.
Publicerad den 23 Oktober 2017
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Hyresintäkterna för Q3 uppgick till 220 Mkr (193).

Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (309), efter lägre värdeförändringar än förra året.

Niomånadersperioden:
Hyresintäkterna ökade till 671 Mkr (519).
Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 Mkr (206).
Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 Mkr (298) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 63 Mkr (-219).
Resultat efter skatt uppgick till 638 Mkr (502), vilket motsvarar 8,58 kr per stamaktie (6,24).
Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 043 Mkr (10 667).

Vd Eva Landén:
- Årets niomånadersperiod visar ett starkt förvaltningsresultat med en ökning om 38 procent jämfört med föregående år. Hyresintäkterna ökar med 29 procent och driftsöver¬skottet ökar med 27 procent.

- Corem redovisar ett niomånadersresultat med ett resultat efter skatt om 638 Mkr. Det förbättrade resultatet har liksom tidigare kvartal i år påverkats av föregående års höga förvärvstakt, färdig¬ställda nybyggnadsprojekt samt ett antal större uthyrningar som får effekt nu under 2017. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar fortsatt stabila positiva siffor med ökade hyresintäkter om 4 procent samt ett ökat drifts-överskott om 5 procent. Vår uthyrningsgrad ligger kvar på 90 procent sedan föregående kvartal och vi har under året påverkats av de förtidsinlösta hyresgarantierna. Vårt kundfokus är fortsatt framgångsrikt och vår orderbok, dvs vår nettouthyrning, är fortsatt positiv.

- Corems finansiella styrka stärktes ytterligare under perioden. Den justerade soli-diteten ökade till 36 procent vid slutet av niomånadersperioden vilket är en ökning med en procentenhet sedan årsskiftet och samtidigt minskade belåningsgraden från 58 procent till 56 procent. Likaså ökade substansvärdet per aktie (EPRA NAV) till 54,03 kr vilket är en ökning med drygt 15 procent sedan årsskiftet.

- Vi kommer under resten av året att fortsätta att utveckla och förädla vårt bestånd. Det finns fortfarande ett tillräckligt stort gap mellan räntor och avkastningskrav för att intresset för att investera i fastigheter ska vara attraktivt. Vi kan fortsatt göra bra affärer i vårt segment och därmed utveckla utrymme för kundernas affär.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Leklandskedjan i ekonomisk kris – här är fastighetsägarna som kan drabbas

Uthyrning Leos lekland har hamnat i ekonomiska svårigheter och har tvingats ansöka om rekonstruktion. Fastighetssverige har tittat närmare på vilka fastighetsägare som exponering mot kedjan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige