Image
Per Johansson.
Per Johansson. Bild: Brinova

Ökade hyresintäkter och driftöverskott för Brinova

Bolag Brinova ökade sina hyresintäkter och sitt driftöverskott under första halvåret av 2019.
Publicerad den 16 Juli 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

# Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 134,4 Mkr (120,0).
# Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 81,7 Mkr (74,5).
# Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 47,8 Mkr (46,2).
# Periodens resultat uppgick till 40,9 Mkr (44,8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,57 kronor (0,62).
# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 47,2 Mkr (16,4).
# Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -41,5 Mkr (-8,4).
# Fastighetsportföljens värde ökade med 17 procent till 4 024,9 Mkr (3 431,0).

Väsentliga händelser under kvartalet

# Brinova tecknade avtal om förvärv och tillträdde en samhällsfastighet i Karlskrona, Frimuraren 2, den 1 april.
# Refinansierings- och utökningsavtal, med en kapitalbindningsperiod om 3 år tecknades med SBAB avseende en lånefacilitet om 338 Mkr.
# Beslut om installation av solcellsanläggningar och laddstolpar i Kristianstad.
# Brinova tillträdde tre bostads- och projektfastigheter i Kristianstad.
# Avtal tecknades med Malmö Stad om förvärv av mark för nya hyresrätter i Malmö.
# Brinova tecknade två gröna hyresavtal, ett med Trafikverket i Kristianstad och ett med Försäkringskassan i Karlskrona.
# Brinova tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun avseende uppförande av en förskola.

– Fortsatt tillväxt skapar starkt kassaflöde för utveckling av verksamheten. Projektutveckling är en prioriterad och lönsam del i vår fortsatta tillväxt, kommenterar vd:n Per Johansson.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY