Image
Patrik Tillman.
Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly köper fastigheter och self storage-rörelse

Bolag Odd Molly har ingått avsiktsförklaring om att köpa tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 miljoner kronor. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet.
Publicerad den 22 December 2020

Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 miljoner kronor med ett driftnetto om cirka 4,7 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 1 437 500 nya stamaktier till kursen 16 kronor per aktie samt genom banklån och säljarreverser.

– Avtalet omfattar förvärv av tre moderna lager och logistikfastigheter i Båstadsområdet. Som en del av transaktionen avser vi tillsammans med nuvarande ägare utveckla den framgångsrika self storage-rörelse som bedrivs på två av fastigheterna inom ramen för Odd Mollys fastighetsverksamhet. Vi ser stor potential att utveckla denna verksamhet ytterligare med god lönsamhet, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 45 miljoner kronor för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs 16 kronor, motsvarande ett belopp om 23,0 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser. Slutligt avtal avses att ingås mellan parterna i januari 2021 och planerad tillträdesdag är den 15 mars 2021.

I förvärvet ingår en framgångsrik self storage-verksamhet som bedrivs på två av fastigheterna, i Båstad respektive Laholm. Under fortsatt ledning av nuvarande ägare ska detta affärssegment skapa en bas för en framtida affärsutveckling och expansion inom Odd Mollys fastighetsverksamhet, med initialt fokus på sydvästra Sverige. Nuvarande verksamhet omfattar cirka 400 förråd i två anläggningar.

Den tredje fastigheten belägen i Båstad och är uthyrd till en 3PL-aktör under ett så kallat triple net-avtal med en hyresperiod på lägst sju år.
Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionerna från idag cirka 898 miljoner kronor till cirka 950 miljoner kronor. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 120 000 till cirka 129 000 kvadratmeter, exklusive planerade nybyggnationer i Vaggeryd Logistik Park.
Beräknat driftnetto ökar från cirka 53 miljoner kronor inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till cirka 58 miljoner kronor, exklusive planerade nybyggnationer i Vaggeryd Logistik Park.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY