Image

...Och här är övriga pristagare från Arkitekturgalan

Bygg/Arkitektur Utöver Kasper Salin-priset delades en rad andra priser ut på Arkitekturgalan. Här är pristagarna.
Publicerad den 11 Mars 2020

Planpriset
Fokus Skärholmen 2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris. De mottog priset vid en högtidlig ceremoni under Arkitekturgalan på Konserthuset i Stockholm den 10 mars. Juryn prisar kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.
– Fokus Skärholmen är ett exempel på hur bra det kan bli när flera förvaltningar jobbar med en tydlig ambition och tar med invånarna i lokala dialogprocesser. Det har gett kunskap att peka ut framtidens attraktiva lägen redan i dag och kraft att driva sin vision, säger tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

Uppdragsgivare: Stockholms stad, projektchef: arkitekt SAR/MSA Karin Ahlzén, exploateringskontoret.

Juryns motivering:
Med lika delar fokus och följsamhet visar Fokus Skärholmen vad som är möjligt när planeringen samlar kunskap om såväl platsen som människor som vill berika den. Projektet, eller som här processen, formar ett narrativ som både är samtida och ger momentum inför det som komma skall. Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättre och är en nyckel till integration och hälsa.

Jury 2019:
Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ewa Wåhlin, arkitekt SAR/MSA
Claus Pedersen, planeringsarkitekt FPR/MSA
Enar Norvik, arkitekt SAR/MSA
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
Sekreterare: Eva Minoura

Landskapsarkitekturpriset
Den blomstrande, frodiga grönskan på ett av huvudstråken i Norra Djurgårdsstaden fick juryn för Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris på fall. Ett trovärdigt svar på hur den gröna, täta staden kan se ut i praktiken, motiverar juryn sitt val. Beställaren Stockholms stad och arkitekterna på AJ Landskap tog emot priset under Arkitekturgalan den 10 mars.
– Landskapsarkitektur är en nyckel för att skapa det trivsamma och aktiva "livet mellan husen". Landskapsarkitekter kan med sin expertkompetens också bidra till miljöer som är motståndskraftiga mot skyfall, stark hetta och annat som följer med klimatförändringarna. Årets vinnare är en inspirerande förebild, säger förbundsordförande Tatjana Joksimovic.

Arkitekt: AJ Landskap, ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Anna Englund och Anders Jönsson.
Beställare: Stockholms stad

Juryns motivering:
Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger både sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.

Jury 2019:
Monika Gora, landskapsarkitekt LAR/MSA
Catharina Nolin, Professor konstvetenskap
Markus Magnusson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Martin Hadmyr, landskapsarkitekt
Sekreterare: Åsa Bex

Guldstolen
Blique by Nobis i Hagastaden i Stockholm får Sveriges Arkitekters pris Guldstolen för bästa inredning. Hotellinteriören prisas för sin förvandling av Sigurd Lewerentz modernistiska lagerbyggnad till en välkomnande urban oas. Priset delades ut den 10 mars på Arkitekturgalan i Konserthuset.
– Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus så inomhusmiljön spelar en stor roll för vår hälsa och välbefinnande. Att lyfta den bästa inredningsarkitekturen är därför viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Dessutom vill vi belöna de skickliga inredningsarkitekterna i vår kår – grattis, säger förbundsordförande Tatjana Joksimovic.

Arkitekt: Wingårdhs, ansvarig arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh.
Beställare: Nobis.

Juryns motivering:
Med lika delar självförtroende och respekt för arkitekturhistorien har inredningsarkitekterna åstadkommit det omöjliga: konverterat en rationell arbetaroverall till välskräddad kostym, förvandlat en förbisedd bakgårdsfastighet i stadens utkant till en välkomnande urban oas. Blique by Nobis visar att Gud lever i minsta sladdragning, att även den strängaste modernist mår gott av att bli kittlad under hakan emellanåt och att inlevelse och empati kan försätta betong.

Jury 2019:
Anna Harbom, arkitekt SIR/MSA
Molly Möller, arkitekt SIR/MSA
Mikael Pauli, konstnär
Susann Wessely Gromark, arkitekt SIR/MSA
Mark Isitt, Journalist
Sekreterare: Ulrika Nero

Trafikverkets arkitekturpris
Angered resecentrum
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor, ansvarig arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh.
Beställare: Västfastigheter.

Juryns motivering:
Angered resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

Jury 2019:
Johan Folkesson, Trafikverket, juryordförande
Pia Kjellgren Schönning, arkitekt SAR/MSA, Sweco
Johnny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA
Ebba Matz, konstnär
Katharina Nyström, landskapsarkitekt LAR/MSA
Kent Wickström, landskapsarkitekt LAR/MSA

Kritikerpriset
Filmare Fredrik Gertten och FN:s rapportör för bostadsfrågor Leilani Farha för dokumentärfilmen Push

Årets vinnare, Fredrik Gertten och Leilani Farha för dokumentärfilmen Push, har på ett konkret och angeläget sätt lyft en av vår tids mest brännande frågor, den om bostaden som rättighet. Vi lever i en tid då den globala finansekonomins aktörer allt mer styr både hur våra städer utformas och vem som kan bo i dem. Pristagarna visar hur dessa aktörers makt och inflytande har ökat, utan att vi insett allvaret. Människor drivs från hem och bostadsbristen ökar, samtidigt som nya områden byggs och renoveras för en allt mindre skara människor. Hemlösheten ökar samtidigt som hela kvarter kan stå obebodda, reducerade till investeringar. Bostadsbristens utmaningar genomsyrar hela samhället.

Genom film och samtal som medium visar årets vinnare på ett pedagogiskt sätt hur den globala fastighetsmarknadens dysfunktionella och destruktiva utveckling påverkar staden och dess invånare. Med återhållen vrede blottlägger de finansmarknadens och riskkapitalbolagens cyniska spel och dess förödande konsekvenser.

Med engagemang och oräddhet har de givit sig i kast med att synliggöra en av samtidens viktigaste och mest komplexa frågor, och samtidigt fått oss att förstå att denna ohållbara utveckling både bör och kan bekämpas. Ett hem är mer än en kapitaltillgång, och vi har alla både ett personligt och kollektivt ansvar för – och roll att spela i – att denna insikt omvandlas till handling. Årets pristagare sprider också hopp genom att visa att en enda person genom sitt stora engagemang och oförtröttliga arbete faktiskt kan göra skillnad.


Jury 2019:
Ana Betancour, arkitekt SAR/MSA
Mattias Kärrholm, arkitekt SAR/MSA
Sune Nordgren, curator
Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA
James Taylor-Foster, journalist och curator
Sekreterare: Elisabet Näslund

Ung Svensk Arkitektur 2019
Archipélia Centre Social, Paris
Emilia Jansson och Lina Lagerström belönas för sitt arbete att omvandla stadsdelscentret Archipélia i Paris. De mottog priset vid en högtidlig ceremoni under Arkitekturgalan på Konserthuset i Stockholm den 10 mars. Ung Svensk Arkitektur-priset delas ut av tidskriften Arkitektur.
– Vi är väldigt stolta över att få lyfta fram unga arkitekters arbete, som ofta anger kompassriktningen för branschen och inspirerar beställare och brukare genom nyskapande lösningar. Septembre visar hur man kan skapa omsorgsfull arkitektur med små medel och kloka beslut, säger Malin Zimm, chefredaktör på Arkitektur.

Arkitekt: Septembre, ansvarig arkitekt MSA Emilia Jansson.
Beställare: Sophie Mutschler, Paris Habitat.

Juryns motivering:
Septembre har med stor precision och säkerhet gjort en rad nödvändiga ingrepp som förvandlat ett stadsdelscenter i Paris 20:e arrondissementet till en levande mötesplats. De visar hur arkitekten kan göra skillnad och skapa rum där utanförskap vänds till lärande och delaktighet. Ett angeläget verk vars lågmälda lösningar sticker ut.

Jury 2019:
Tomas Lauri, arkitekt SAR/MSA
Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA
Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Exklusivt med globala investeraren: Här kommer de satsa krutet framöver

Bolag Fastighetssverige har fått en exklusiv intervju med två företrädare för Nuveen Real Estate, en av världens största fastighetsförvaltare och investerare. Den europeiska fastighetschefen Randy Giraldo berättar om investerarens strategi på marknaden och det stora fokuset det kommande decenniet, medan den nordiska transaktionschefen Oscar Maltesen kommenterar synen på svenska fastigheter, de mest intressanta segmenten och prisjusteringen de väntar på.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige