Image
Johan Knaust, vd för K2A.
Johan Knaust, vd för K2A. Bild: K2A

Noteringen tynger K2A:s resultat

Bolag K2A Fastigheter redovisade på onsdagseftermiddagen för första gången som noterat bolag.
Publicerad den 21 Augusti 2019

April - juni 2019
• Andra kvartalets hyresintäkter ökade till 36,2 Mkr (26,9)
• Driftsöverskottet uppgick till 24,7 Mkr (19,8)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1,4 Mkr (7,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 29,1 Mkr (26,7)
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,1 Mkr (37,7) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 1,14 kr (2,75)
• Under andra kvartalet har resultatet belastats med 2,9 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid kvartalets slut till 2 086 (1 771)

Januari - juni 2019
• Periodens hyresintäkter ökade till 70,1 Mkr (54,7)
• Driftsöverskottet uppgick till 45,0 Mkr (35,4)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 4,7 Mkr (12,0)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 95,4 Mkr (72,5)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,4 Mkr (76,9) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 4,28 kr (5,66)
• Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

I förvaltningsresultat och resultat efter skatt ingår kostnader hänförliga till notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Totalt uppgick kostnaderna till 34,7 miljoner kronor varav 25,9 miljoner kronor bokförs direkt mot eget kapital och 8,8 miljoner kronor kostnadsförts löpande som central administrationskostnad i resultaträkningen. Av de kostnader som bokförs direkt mot eget kapital har 22,5 miljoner kronor tagits under andra kvartalet 2019 medan 3,4 miljoner kronor kommer att tas i tredje kvartalet 2019 på grund av att de aktier som emitteras med stöd av utnyttjad övertilldelningsoption registrerats först i juli 2019. De noteringskostnader om totalt 8,8 miljoner kronor som kostnadsförts i resultaträkningen har bokförts med 4,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018, 1,9 miljoner kronor i första kvartalet 2019 och 2,9 miljoner kronor i andra kvartalet 2019.

– K2A fortsätter att utvecklas positivt. Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Under andra kvartalet investerade vi totalt 140,9 miljoner kronor och vid utgången av juni uppgick fastighetsvärdet till 3 468 miljoner kronor. Det andra kvartalet 2019 präglades av en relativt låg aktivitet avseende projektstarter men vi ser framför oss ett högre tempo under det andra halvåret 2019. Sammantaget ser vi positivt på möjligheterna att byggstarta ett antal bostäder i linje med vårt mål om cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, säger Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige