Image
Johan Knaust, vd för K2A.
Johan Knaust, vd för K2A. Bild: K2A

Noteringen tynger K2A:s resultat

Bolag K2A Fastigheter redovisade på onsdagseftermiddagen för första gången som noterat bolag.
Publicerad den 21 Augusti 2019

April - juni 2019
• Andra kvartalets hyresintäkter ökade till 36,2 Mkr (26,9)
• Driftsöverskottet uppgick till 24,7 Mkr (19,8)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1,4 Mkr (7,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 29,1 Mkr (26,7)
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,1 Mkr (37,7) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 1,14 kr (2,75)
• Under andra kvartalet har resultatet belastats med 2,9 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid kvartalets slut till 2 086 (1 771)

Januari - juni 2019
• Periodens hyresintäkter ökade till 70,1 Mkr (54,7)
• Driftsöverskottet uppgick till 45,0 Mkr (35,4)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 4,7 Mkr (12,0)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 95,4 Mkr (72,5)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,4 Mkr (76,9) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 4,28 kr (5,66)
• Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

I förvaltningsresultat och resultat efter skatt ingår kostnader hänförliga till notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Totalt uppgick kostnaderna till 34,7 miljoner kronor varav 25,9 miljoner kronor bokförs direkt mot eget kapital och 8,8 miljoner kronor kostnadsförts löpande som central administrationskostnad i resultaträkningen. Av de kostnader som bokförs direkt mot eget kapital har 22,5 miljoner kronor tagits under andra kvartalet 2019 medan 3,4 miljoner kronor kommer att tas i tredje kvartalet 2019 på grund av att de aktier som emitteras med stöd av utnyttjad övertilldelningsoption registrerats först i juli 2019. De noteringskostnader om totalt 8,8 miljoner kronor som kostnadsförts i resultaträkningen har bokförts med 4,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018, 1,9 miljoner kronor i första kvartalet 2019 och 2,9 miljoner kronor i andra kvartalet 2019.

– K2A fortsätter att utvecklas positivt. Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Under andra kvartalet investerade vi totalt 140,9 miljoner kronor och vid utgången av juni uppgick fastighetsvärdet till 3 468 miljoner kronor. Det andra kvartalet 2019 präglades av en relativt låg aktivitet avseende projektstarter men vi ser framför oss ett högre tempo under det andra halvåret 2019. Sammantaget ser vi positivt på möjligheterna att byggstarta ett antal bostäder i linje med vårt mål om cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, säger Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY