Image
Nordisk Renting köper hela Mälaråsen.
Nordisk Renting köper hela Mälaråsen. Bild: Istock

Nordisk Renting köper hela Mälaråsens bestånd

Transaktioner Nordisk Renting köper hela Mälaråsens fastighetsportfölj bestående av bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Mälaråsen avyttrar därigenom samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, ägare av fastigheterna Sollentuna Talldungen 13, Stockholm Enare 1 och Sigtuna Märsta 23:6 samt indirekt fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4 ("Fastigheterna") genom sitt gemensamt helägda dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB.
Publicerad den 5 September 2022

Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 194 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 10,3 procent av skillnaden mellan Fastigheternas skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet samt marknadsmässiga justeringar i köpeskillingsberäkningen av bokföringsteknisk karaktär.
Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner försäljningen.

– Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar Dotterbolagens verkliga värde och att försäljningen av fastighetsportföljen till Nordisk Renting på överenskomna villkor är en bra affär för aktieägarna, skriver Mälaråsens styrelseordförande Henrik Viktorsson.

Styrelsen i Mälaråsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna försäljningen.

Efter att försäljningen är genomförd kommer Mälaråsen inte att bedriva någon affärsverksamhet. Styrelsen kommer att återkomma med mer information om omfattningen av och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight Stock Market.

Pareto Securities har varit Mälaråsens rådgivare i samband med försäljning och har förvaltat bolaget sedan det etablerades av Pareto Securities 2016. CBRE har varit Mälaråsens säljrådgivare och Wigge & Partners har varit deras legala rådgivare.

Fastigheterna är belägna i Storstockholm (Kista och Arlandastad) och Uppsala med en total uthyrbar area om 34 000 kvadratmeter. Volvo Cars hyr fastigheterna i sin helhet och bedriver där såväl försäljning som serviceverksamhet. Nordisk Renting ser fram emot att stödja den fortsatta utvecklingen av fastigheterna och verksamheten tillsammans med Volvo Cars framöver.
– Vi står stabilt även i detta marknadsläge och fortsätter växa på våra kärnmarknader Sverige, Finland och Norge. Denna affär är i linje med vårt fokus på långsiktiga hyreslösningar för strategiskt viktiga tillgångar för större företag samt den publika sektorn. Vi är mycket glada över möjligheten att genom detta förvärv inleda ett nytt samarbete med Volvo Cars, säger Caroline Bertlin, vd på Nordisk Renting.

Nordanö har agerat kommersiell rådgivare och Real Advokatbyrå legal rådgivare till Nordisk Renting.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige