Image
Nischer Properties köper för 124 miljoner kronor.
Nischer Properties köper för 124 miljoner kronor. Bild: Istock

Nischer Properties köper för 124 miljoner

Transaktioner Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget är moderbolag i en koncern som genom dotterbolag äger 23 bostadsfastigheter och två kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Kristinehamn, Säffle, Bengtsfors och Götene. De kommersiella fastigheterna är belägna i Trollhättan och Kristinehamn.
Publicerad den 15 December 2022

Aktierna i Bolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på Fastigheterna om 124,2 miljoner kronor.

Bostadsfastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 18 552 kvadratmeter och de kommersiella fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 9 522 kvadratmeter. Det uppskattade årliga driftnettot från Fastigheterna uppgår till cirka 8,7 miljoner kronor. Driftnettot bedöms kunna öka genom aktiv förvaltning och omförhandlingar med hyresgästerna.

Dotterbolagen har en sammanlagd bankskuld om cirka 71,0 miljoner kronor och överlåtelsen är villkorad av att Nischer kan överta eller refinansiera Bankskulden på tillträdesdagen. Tillträde ska ske det månadsskifte som inträffar närmast efter att villkoret har uppfyllts. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2023.

Utöver att överta (eller refinansiera) Bankskulden ska Nischer vid tillträdet lösa Bolaget och Dotterbolagens skulder till säljarna om högst 3,0 miljoner kronor samt betala en köpeskilling för aktierna i Bolaget om preliminärt 53,8 miljoner kronor. Hela köpeskillingen ska betalas genom nyemitterade aktier i Nischer vilka ska emitteras till en teckningskurs om 7,0 kronor per Nischer-aktie.

Born Advokater har varit legala rådgivare till Nischer i transaktionen.

– Detta är en mycket bra affär för Nischer då den stärker såväl bolagets kassaflöden som bolagets finansiella ställning genom att hela köpeskillingen erläggs med aktier. Vi fortsätter att aktivt leta efter bra nya förvärvsobjekt som kan utgöra bra komplement till vår projektutveckling. Med detta förvärv och förvärvet i Härnösand förvaltar koncernen totalt cirka 500 hyreslägenheter. Målsättningen är att komma upp i 1 000 lägenheter under förvaltning i närtid, säger Samuel Beckstrand, vd, Nischer Properties.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige