Image
SBB, Kvalitena och Oscar Properties är några av de fastighetsbolag som befinner sig i pressade lägen, vissa mer än andra.

Status för några av branschens mest pressade bolag

Bolag SBB kurspressas inför dagens miljardutdelning, konkurshotade Oscar Properties gör sig redo att släppa sin försenade årsredovisning och Kvalitena fortsätter med rekonstruktion av bolaget. Fastighetssverige berättar mer om nuläget hos några av branschens mest pressade aktörer.


Nischer Properties stäms på 33,7 miljoner

Bolag Nischer Properties stäms av Fastighets AB Serenadplatsen på 33,7 miljoner kronor, det skriver bolaget i ett pressmeddelande.


Nischer ansöker om avnotering – kommer avveckla bolaget

Bolag Nischer Properties kommer att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Nordic SME. Efter avnoteringen avser bolagets styrelse att verka för en ordnad avveckling av bolagets verksamhet.


Nischer Properties justerar ner värdet på förvaltningsfastigheterna.

Nischer Properties justerar ner värdet på förvaltningsfastigheterna

Bolag Nischer Properties har justerat ned värdet på koncernens förvaltningsfastigheter med 7,5 miljoner kronor. Justeringen sker i samband med att bolaget upprättat sin årsredovisning.


Nischer häver avtal om försäljning i Göteborg.

Nischer häver avtal om försäljning i Göteborg

Transaktioner Nischer Properties har beslutat att häva avtal om försäljning av utvecklingsprojekt i Säve i Göteborg.


Krona tecknade i början av mars en avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner.

Krona backar från köpplanerna

Transaktioner Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kommer inte att genomföra en nyemission mot befintliga aktieägare efter att ha avstått den första av två tilltänkta transaktioner avseende köp av fastigheter. Det framgår av ett förtydligande i ett pressmeddelande.


Krona tecknar avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner

Transaktioner Krona Public Real Estate har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra två förvärv av fastighetsportföljer som tillsammans värderas till 890,5 miljoner kronor.


Örnsköldsviks kommun återtar fastighet från Nischer Properties.

Örnsköldsviks kommun återtar fastighet från Nischer Properties

Bolag Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har beslutat att återta fastigheten Örnsköldsvik Hörnett 3:72 från Nischer Properties, som förvärvade fastigheten från kommunen den 1 augusti 2022 för 8,26 miljoner kronor.


Pressat Nischer nästan fördubblar rörelseförlusten

Bolag Nischer Properties redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade och omsättningen sjönk 12,8 procent till 3,4 miljoner kronor (3,9).


Nischer Properties har ansträngd likviditet – vd:n går utan lön

Bolag Nischer Properties har en mycket ansträngd likviditet och bolaget genomför nu flera besparingar, däribland får vd:n Samuel Beckstrand ingen lön, det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.


Sterner Stenhus äger nu 40,6 procent i Nischer men har aviserat att man ska sälja aktier för att undvika budplikt.

Stenhus äger 40,6 procent i Nischer – ska sälja aktier för att undvika budplikt

Bolag Sterner Stenhus äger nu 40,6 procent av aktierna och rösterna i fastighetsbolaget Nischer Properties. Det efter att man genom ett dotterbolag tagit emot 4,6 miljoner aktier samt lika många teckningsoptioner som delåterbetalning av ett lån, det framgår av ett pressmeddelande.


Nischer flaggar för stora negativa värdeförändringar

Bolag Nischer Properties flaggar för att bolagets redovisade resultat för fjärde kvartalet 2022 kommer att påverkas negativt av marknadsläget, vilket drivs av orealiserade värdeförändringar i bolagets byggrättsportfölj. Det bokförda värdet på bolagets förvaltningsfastigheter väntas minska med 22 procent jämfört med utgången av det tredje kvartalet 2022.


Nischer Properties köper för 124 miljoner kronor.

Nischer Properties köper för 124 miljoner

Transaktioner Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget är moderbolag i en koncern som genom dotterbolag äger 23 bostadsfastigheter och två kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Kristinehamn, Säffle, Bengtsfors och Götene. De kommersiella fastigheterna är belägna i Trollhättan och Kristinehamn.


Bakslag för Nischers projekt i Säve

Bygg/Arkitektur Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att avbryta pågående detaljplanearbete i Säve, vilket berör Nischers pågående projekt i området.


Nischer har rekryterat en ny vd.

Nischer utser ny vd

Bolag Styrelsen i Nischer Properties har utsett Samuel Beckstrand till ny vd. Beslutet gäller med omedelbar verkan.


David Aspehult, vd för Nischer, får en ny CFO i bolaget.

Nischer plockar in ny CFO

Bolag Styrelsen i Nischer Properties har träffat en överenskommelse med Petter Ström som lämnar bolaget efter cirka två år som CFO. Styrelsen har samtidigt utsett Ludvig Fredriksson till CFO. Ludvig Fredriksson tillträder 5/12 2022 och kommer att ingå i Nischer Properties koncernledning.


Kiruna.

Nischer Properties får stor markanvisning i centrala nya Kiruna

Bygg/Arkitektur Kiruna kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties en markanvisning avseende del av fastigheten Tuollavaara 1:1 som ligger inom nya Kiruna centrum.


Tomas Georgiadis och Erik Borgblad.

Stenhus-profiler tar plats i Nischers styrelse

Bolag Tre nya föreslås till styrelsen i Nischer Properties.


Robert Vangstad.

Robert Vangstad: "Kommer att bli en brutal omställning"

Karriär Stor intervju med den förre Nischer-vd:n om avskedet, framtiden och bostadsutvecklingssektorns stora hållbarhetsutmaning.


David Aspehult.

Nischer köper förvaltningsfastigheter

Transaktioner Nischer Properties förvärvat tre fastigheter i Luleå till en köpeskilling baserat på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 29 miljoner kronor.