Image
Kiruna.
Kiruna.

Nischer Properties får stor markanvisning i centrala nya Kiruna

Bygg/Arkitektur Kiruna kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties AB en markanvisning avseende del av fastigheten Tuollavaara 1:1 som ligger inom nya Kiruna centrum.
Publicerad den 21 Juni 2022
David Aspehult. Bild: Nischer Properties
David Aspehult.

På grund av gruvverksamhet som ger upphov till markdeformationer behöver delar av den befintliga bebyggelsen i Kiruna avvecklas och ny bebyggelse uppföras på annan plats. Bland annat uppförs nya Kiruna centrum, cirka tre kilometer öster från befintligt centrum. Detaljplan som omfattar Tuolluvaara 1:1, är under framtagande och är i samrådsskede.

Nischer har presenterat ett förslag som innebär uppförande av flerbostadshus i friståendehuskroppar bestående av totalt cirka 100 lägenheter samt lokaler för centrumändamål. Husen tillverkas i trä med trästomme och träfasader som kombinerar miljömedvetenhet med att knyta an till en stolt lokal träbyggnadstradition.

– Jag kommer själv från Kiruna och ser verkligen fram emot att vara delaktig i utvecklingen av nya Kiruna centrum. Det genomförs stora industrisatsningar och behovet av arbetskraft och bostäder är mycket stort. Närheten till fjällvärlden och centrum gör området mycket attraktivt och vi är glada över att få etablera oss som långsiktig förvaltare i Kiruna med detta projekt, säger Nischers vd David Aspehult.

Markanvisningen godkändes i kommunstyrelsen den 23 maj 2022.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige