Image
Bild: Istock

Pressat Nischer nästan fördubblar rörelseförlusten

Bolag Nischer Properties redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade och omsättningen sjönk 12,8 procent till 3,4 miljoner kronor (3,9).
Publicerad den 30 November 2023

Orealiserad värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till -33,6 miljoner kronor (-15,5).

Rörelseresultatet blev -34,5 miljoner kronor (-18,8).

Resultatet efter skatt blev -36,8 miljoner kronor (-18,7), och per aktie -0,50 kronor (-0,56).

Bolaget har efter utgången av perioden aviserat ett besparingsprogram för att avlasta den ansträngda likviditeten, något som Fastighetssverige rapporterat om tidigare.

Vd Samuel Beckstrand kommenterar i rapporten:

"Undertecknad har beslutat att inte uppbära någon lön intill dess att situationen stabiliserats vilket vi är fast beslutna om att uppnå. Parallellt undersöker vi möjligheter till att skapa ytterligare intäkter till koncernen, både genom förvärv, strukturella affärer samt utveckling i de befintliga beståndet. Detta är en förutsättning för att skapa positiva kassaflöden över tid."

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Startbesked för över 500 bostäder i Biskopsgården

Bostäder Framtiden Byggutveckling väntas få positivt planbesked för över 500 nya bostäder samt ytterligare olika verksamheter i Biskopsgården.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige