Image

NAI Svefa: Kommunalt markinnehav kan användas för ökad konkurrens

Sverige Det kommunala markinnehavet kan användas för att öka konkurrensen och släppa in fler aktörer på marknaden. Det menar NAI Svefa i sin nya rapport Svensk Fastighetsmarknad.
Publicerad den 18 September 2014

Det kommunala markinnehavet skapar möjligheter för kommunen att agera aktivt och stimulera bostadsutvecklingen. Genom markinnehavet blir kommunen inte bara myndighetsutövare utan ikläder sig också rollen som fastighetsutvecklare. I rollen som fastighetsutvecklare kan kommunen skapa en process eller en spelplan som lockar fram byggherrarnas kreativitet. Spelplanens syfte är att locka till dialog och samverkan och är att föredra över särkrav som tagits fram på egen kammare, menar NAI Svefa.

Markinnehavet kan dessutom användas för att öka konkurrensen och släppa in fler aktörer på marknaden. På så sätt ökar variationen i bostadsutbudet vilket i sin tur leder till att städer och samhällen växer fram på ett mer variationsrikt och hållbart sätt.

- Om kommunerna i Sverige har ett för stort markinnehav eller ej låter jag vara osagt. Däremot menar jag att ett stort kommunalt markinnehav också medför betydande möjligheter för kommunen att öka takten i bostadsbyggandet, säger Bengt Andrén, konsult inom Samhällsbyggnad på NAI Svefa.

NAI Svefa ser flera inspirerande exempel:
# Uppsala befinner sig i en tillväxtregion och har en stabil befolkningsökning. Kommunen har gått ut med flera markanvisningstävlingar med fast pris baserat på en värdering. Konkurrensen byggdes helt utifrån kvalitetsaspekter och resultatet är att man har lyckats få nya aktörer till kommunen.

# Upplands Väsby som också befinner sig i en stark tillväxtregion, men som har ett sämre läge, valde en annan väg. Kommunen förvärvade strategisk mark i kommunens centrala delar och bjöd sedan in 100 byggare, stora som små, till dialog om hur området skulle utvecklas. På så sätt skapades intresse och marknadsmässiga förutsättningar genom rätt strategi, också här lyckades man med att få nya aktörer till kommunen.

Enligt Boverket råder en kalkylerad bostadsbrist i 230 av landets 290 kommuner. För att
råda bot på bostadsbristen kan markinnehavet vara ett värdefullt verktyg om kommunerna använder det på rätt sätt, konstaterar NAI Svefa.
- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY