Image
Mattias Bülow, vd för Mälardalens Omsorgsfastigheter.
Mattias Bülow, vd för Mälardalens Omsorgsfastigheter. Bild: Real Value Management

Mofast på väg att köpa portfölj i Storstockholm

Transaktioner Mälardalens Omsorgsfastigheter har ingått en avsiktsförklaring med det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Celon AB om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet.
Publicerad den 20 Oktober 2020

Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden, fortsatt tillväxt för Mofast och utökande av Bolagets befintliga bostadsfastighetsportfölj. Förvärvspriset ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som Parterna avser låta utföras. Fastigheternas totala årliga hyresintäkter är knappt 13,8 miljoner kronor.

I dagsläget är affären tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering, delvis genom egna aktier i Mofast. Enligt avsiktsförklaringen ska, under förutsättning att en sedvanlig due diligence kan genomföras utan förseningar, överlåtelseavtal ingås senast den 30 november 2020 och tillträde ske senast den 31 december 2020.

I syfte att undvika intressekonflikt i och med den föreslagna transaktionen har Eric Fischbein, som även är styrelseledamot i Celon AB, beslutat sig för att avgå från Mofasts styrelse med omedelbar verkan. Eric Fischbein har vare sig närvarat vid eller deltagit i styrelsens överläggningar eller beslut om att ingå avsiktsförklaringen eller transaktionen i övrigt.

Aktieägare representerande cirka nio procent av aktierna och rösterna i Mofast har föreslagit Dan Mangell som ny styrelseledamot i Bolaget. Dan Mangell är egen företagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Styrelsen för Mofast avser att inom de närmaste veckorna kalla till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att dels välja Dan Mangell till ny styrelseledamot i bolaget, dels fatta eventuella beslut som stämman kan behöva fatta i anledning av den potentiella transaktionen med Celon AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Heimstaden växa i Örebro

Bolag Heimstaden sätter ner en ny nål på sin Sverigekarta. När man nu äntrar Örebro berättar Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden, om stadens utveckling och om bolagets tillväxtplaner i Örebro.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY