Image
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter. Bild: Maxfastigheter

Maxfastigheter avslutar med rekordkvartal

Bolag Maxfastigheter, som är under uppköp av Stenhus Fastigheter, avslutar med att redovisa sitt bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal. Substansvärdet ökar till 49,34 kronor per aktie.
Publicerad den 14 Juli 2021

Under kvartalet har MaxFastigheters hittills bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal uppnåtts, 20,6 mkr. Detta trots att en kostnad av engångskaraktär påverkat resultatet med knappt 3 mkr.

April – juni:
• Intäkterna ökade med 20 % till 56,0 mkr (46,6)
• Driftöverskottet ökade med 25 % till 44,8 mkr (35,7)
• Förvaltningsresultatet ökade med 12 % till 20,6 mkr (18,4). Förvaltningsresultat per aktie ökade med 12 % till 0,95 kr (0,85)
• Kvartalets resultat före skatt minskade med 5 % till 23,5 mkr (24,7)
• Långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 10 % till 49,34 kr (45,00)
• Soliditeten uppgick till 37,9 % (38,0)
• Uthyrningsgraden uppgick till 93,2 % (94,2)
• Fastighetsvärdet ökade med 1 % till 2 992 mkr (2 951 per 31 mars 2021)

Vd Håkan Karlsson:
– Maxfastigheter äger 60 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 226 871 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2 992 mkr kronor och har ökat med 10 % från föregående år. Under första halvåret har intäkterna ökat med 21 % till 108 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 93,2 % och belåningsgraden ligger på 56,8 %.
– Vårt långsiktiga och löpande arbete med att utveckla våra fastigheter och områden har fortsatt att bära frukt. Såväl i utvecklingsprojekten som i Gräsvallen och Edsvalla i Karlstad har nya, långa kontrakt med stabila motparter kunnat tecknas. Även i Norrköping och i Folkesta, Eskilstuna har vi visat att vår affärsmodell fortsatt fungerar genom att skapa värden i längre hyreskontrakt med stabila hyresgäster, kontrakt som skall generera stabila kassaflöden framåt. Överskottsgraden i verksamheten uppgår nu till starka 79,9 %.
– I Eskilstuna och Karlstad fortsätter våra projekt med full fart. Efter ett gupp i vägen med totalentreprenören för etapp 3 i Fanfaren, Karlstad, som mycket oväntat och utan förvarning gick i konkurs i maj, har nu vår egen fastighetsgrupp tagit över slutförandet av projektet. Färdigställandet kommer att förskjutas till senare under kvartal tre men i det stora hela blir det enbart smärre justeringar. I Eskilstuna rullar projektet på med markarbeten för de första två byggnaderna i etapp 2.
– Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av bolaget och vad vi tillsammans lyckats prestera under första halvåret men även under bolagets hela levnadstid. Då Stenhus Fastigheter har erhållit accept från ägare till över 96 % av aktierna kommer framtiden för MaxFastigheter bland annat bestå av integrering av verksamheten med dem samt arbetet med att avnotera bolagets aktier och teckningsoptioner.
– Vi är stolta över att kunna lämna över ett välskött bolag med fina kassaflödesdrivna fastigheter till Stenhus. Resan har varit både rolig och spännande och vi önskar alla aktieägare och Stenhus lycka till i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige