Image
Johan Tengelin, vd för Magnolia Bostad.
Johan Tengelin, vd för Magnolia Bostad. Bild: Magnolia Bostad

Magnolia skjuter upp projekt efter minskat rörelseresultat

Ekonomi/Finansiering Marknadsläget är fortsatt osäkert och svårbedömt med hög inflation och stigande finansieringskostnader skriver Magnolia i sin delårsrapport. Köpare av forward funding-projekt är fortsatt avvaktande och Magnolia hade inga försäljningar under kvartalet.
Publicerad den 27 Oktober 2022

1 juli-30 september 2022
Nettoomsättningen uppgick till 32 mkr (93).
Rörelseresultatet uppgick till -427 mkr (90), varav -227 mkr (65) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
Periodens resultat före skatt uppgick till -480 mkr (43) och resultat efter skatt uppgick till -433 mkr (29).
Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -10,57 kr (0,74).

Viktiga händelser 1 juli-30 september 2022
Genomförde en översyn av fasta kostnader och anpassade personalstyrkan efter marknadsläget.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Erhöll ett nytt ovillkorat aktieägartillskott om 150 mkr från Magnolia Bostads ägare HAM Nordic AB.

– Vi ser nu en kraftig inbromsning av nybyggnation av bostäder i Sverige. Vi har valt att senarelägga flera framtida projekt som ännu inte är under byggnation och vi har sett över våra fasta kostnader. Resultatet tyngdes av negativa värderingseffekter, nedskrivningar av projekt och engångseffekter. Tack vare vår fina byggrättsportfölj, våra kompetenta medarbetare, en god likviditet och starka ägare, står vi dock väl rustade för att hantera den rådande marknadssituationer, skriver vd Johan Tengelin i Magnolias delårsrapport.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggbranschen i skräcktoppen när konkurserna fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering Konkurserna bland svenska företag låg i slutet på förra året redan på rekordhöga nivåer men fortsätter att öka, enligt ny statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Inom byggsektorn har konkurstakten de sex senaste månaderna, fram till januari 2023, hittills nått den högsta nivån på tio år. Fastighetssverige har talat med ekonom Johanna Blomé om de dystra siffrorna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige