Image
Mia Arnhult.
Mia Arnhult. Bild: Odd Molly

M2 emitterar obligationer om 500 miljoner

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management har i två transaktioner framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor, inom ramen för sitt befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter.
Publicerad den 20 Januari 2020

Emissionerna har gjorts till en marginal om cirka 320-325 räntepunkter fram till slutligt förfall. Efter emissionerna kommer totalt utestående belopp uppgå till 1 500 mkr. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Den 9 december 2019 offentliggjorde M2 sin avsikt att förvärva Arnia, ett av Rutger Arnhult helägt bolag, med tillträde före 2019 års utgång. Med en sammanslagning av M2 och Arnia konsolideras de strategiska innehaven och förstärker och effektiviserar de direktägda fastighetsinnehaven. Därutöver kommer soliditeten och den finansiella ställningen i M2, med Arnias låga belåningsgrad och starka soliditet, att ytterligare förstärkas efter transaktionen. M2 kan idag meddela att konsolideringen har genomförts framgångsrikt med tillträde per 31 december 2019.

Mia Arnhult, vd:
– Efter genomförandet av M2:s förvärv av Arnia kan koncernen uppvisa en väsentligt starkare soliditet. Dessutom kommer förvärvet att ge en förbättrad effektivitet och en ökad visibilitet. I samband med vårt offentliggörande av konsolideringen i slutet av förra året lyckades vi framgångsrikt emittera 1 000 mkr. De ytterligare emissionerna i januari om 500 mkr visar på ett tydligt fortsatt stöd från investerarna.

Nordea har agerat Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY