Image
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona, är sedan tidigare avyttrad.
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona, är sedan tidigare avyttrad. Bild: Logistea

Logistea tvärvänder – backar från förslag om avnotering och likvidation

Bolag Logistea AB har ingått ett villkorat avtal med Athanase Industrial Partner Ltd, Athanase Industrial Partners Fund II, Swedbank Robur Fonder AB och Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB.
Publicerad den 5 Mars 2021

Logisteas planerade avnotering och frivilliga likvidation skjuts upp och istället planerar bolaget att förvärva Athanase Tech, ett bolag som investerar i privata och publika innovationsbolag som befinner sig i framkant inom robotisering, digitalisering och självlärande system.

"Företaget grundades ursprungligen 2016 av Athanase Industrial Partner som en följd av ett stort affärsflöde inom privata och publika innovationsbolag. Företaget har nu accelererat investeringarna och fått en tydligare profil som ett fristående bolag med en fokuserad inriktning, egen investeringsorganisation och externa investerare. Bolagets fokus är att äga och aktivt utveckla snabbväxande, disruptiva företag vars produkter har potential att digitalisera konservativa industrier", skriver Logistea i ett pressmeddelande.

Det av Logisteas styrelse föreslagna inlösenförfarandet om 130,68 kronor per aktie, vilket beräknas ske i april 2021, påverkas inte av den planerade transaktionen. Vid förvärvet av Athanase Tech AB värderas kvarvarande Logistea till 18 miljoner kronor motsvarande 6 kronor per aktie. Logistea avser efter fullföljt förvärv att alltjämt vara noterat vid Nasdaq First North Growth Market, nu med fokus på tech-sektorn. Härigenom har aktieägarna en fortsatt möjlighet att avyttra sina kvarvarande aktier eller att förvärva ytterligare aktier i Logistea, skriver man i pressmeddelandet.

Köpeskillingen uppgår till 2 311 999 986 kronor. Köpeskillingen har bestämts utifrån en oberoende värdering avseende målbolaget och transaktionen är villkorad av att säljarna beviljas dispens från budplikt i enlighet med kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, att bolagsstämma i Logistea beslutar om riktad nyemission till Säljarna samt att First North godkänner Logistea för fortsatt notering på First North.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY