Image
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona.
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona. Bild: Logistea

Logistea tecknar avsiktsförklaring – säljer för 841 miljoner

Transaktioner Logistea ingår en avsiktsförklaring med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone om en potentiell avyttring av bolagets enda fastighet till ett fastighetsvärde om cirka 841 miljoner kronor.
Publicerad den 16 September 2020

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020.

Med anledning av investerarmarknadens stora intresse för logistikfastigheter och i syfte att skapa aktieägarvärde har styrelse i Logistea AB, såsom tidigare meddelats, initierat en försäljningsprocess med syfte att avyttra fastigheten Örja 1:20, alternativt Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea Propco AB. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19. Efter sommaren återstartades försäljningsprocessen och ett Letter of Intent har nu träffats med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone utgående från ett fastighetsvärde om 841 miljoner kronor för fastigheten Landskrona Örja 1:20, DSV:s stora terminal.

Eventuell försäljning kommer att ske som en bolagsaffär genom en försäljning av aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea Propco AB, innebärande att den slutliga köpeskillingen kommer att belastas med avdrag för latent skatt, kostnad för lösen av existerande bankskuld samt vara villkorad av bolagsstämmobeslut.

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020. Beslut om att genomföra affären förutsätter godkännande av en extra bolagstämma i Logistea AB till vilken en separat kallelse kommer att offentliggöras av Logistea AB inom kort.

Efter genomfört försäljning avser Logistea att skifta ut en större del av likviden från försäljningen till bolagets aktieägare.

Savills är rådgivare till Logistea i affären.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige