Image

LKAB inför hyrestrappa vid flytt

Bolag En del i debatten kring hur det ska gå till att flytta staden Kiruna är hur man kan undvika kraftigt höjda hyror för de människor som tvingas flytta. LKAB Fastigheter kommer nu att erbjuda etappvis höjd hyra för boende på Ullspiran i Kiruna som väljer att flytta till nya lägenheter på Jägarskolan.
Publicerad den 30 Oktober 2012

Trappningen innebär att hyran höjs i etapper från 75 till 100 procent under fem års tid.

– Vi försöker alltid hitta bra lösningar och det här är en beprövad modell, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd på LKAB Fastigheter.

I debatten om samhällsomvandlingarna i Malmfälten har det ibland framkommit oro för att enskilda skulle tvingas flytta till nybyggda fastigheter med mycket högre boendekostnader när områden påverkas av gruvan. LKAB:s ambition är det inte ska ske, utan att omvandlingen ska genomföras med sådan framförhållning att de som måste flytta kan välja mellan olika typer av boendeformer.

– Målet är att ingen ska behöva flytta till en bostad med mycket högre hyresnivå om de inte vill. Ett exempel på att det går att lösa är Ullspiran i Kiruna där vi under en längre tid förberett tömningen genom att erbjuda hyresgäster att flytta till lägenheter i vårt övriga bestånd. Om vi ser att det kan uppstå en brist på bostäder söker vi kompletterande lösningar, och trappning av hyra är ett verktyg av flera för att skapa attraktiva alternativ för de som måste flytta, säger Siv Aidanpää-Edlert.

Hyresgäster som idag bor på Ullspiran med ordinarie hyresavtal erbjuds en så kallad trappning av hyran om de väljer att flytta till de lägenheter som byggts i de tidigare kasernerna på Jägarskoleområdet i Kiruna. Det är en beprövad modell som använts tidigare av LKAB Fastigheter och andra fastighetsbolag som en omställning för hyresgäster när ombyggnationer innebär höjda hyror. Kungliga tekniska högskolan som arbetar på uppdrag av kommunerna i Gällivare och Kiruna har pekat på möjligheten att använda metoden i samhällsomvandlingarna.

– Övriga hyresgäster som inte kommer från Ullspiran går in på den förhandlade grundhyran. Det här sättet att etappvis höja hyran kommer att värderas i byggprojekten framöver i både Gällivare och Kiruna i lägen då det kan uppstå brist på lämpliga alternativ för dem som ska flytta. Jag vill understryka att det inte är ett första steg mot subventionerade hyror. Att erbjuda subventioner skulle hämma bostadsbyggandet eftersom andra fastighetsbolag kan få problem att ta ut marknadshyror. Vi vill att det byggs fler bostäder i Malmfälten – inte färre, säger Siv Aidanpää-Edlert.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige