Image

KunskapsPorten köper kunskapsby

AFFÄRER Fastighetsbolaget KunskapsPorten AB och Hibab har en preliminär överenskommelse om ett förvärv av Hässleholms kunskapsby Norra station. Förvärvet sker till ett pris om cirka 180 miljoner kronor och kommunen kommer att vara den viktigaste hyresgästen. För KunskapsPorten beräknas investeringen ge en avkastning om knappt åtta procent.
Publicerad den 17 December 2007

Den första etappen av Hässleholms kunskapsby Norra station stod klar 2003. Det spektakulära Glashuset är det senaste tillskottet på området. Norra station ägs idag av det kommunägda bolaget Hibab, Hässleholms Industrifastighets AB. Flera av företagen och myndigheterna som finns på Norra station har kopplingar till undervisning eller kompetens- och företagsutveckling. Det är en inriktning som passar KunskapsPorten utmärkt. KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta fastigheter som utmärks av en tydlig profil.

Den planerade affären innebär en rad fördelar för Hässleholms kommun och Hibab. Hibab har gjort en lyckad investering i Norra Station och får tillbaka alla satsade medel, efter planenliga avskrivningar. Kommunen får också en tydlig och förutsägbar kostnad, i form av hyra, för en av sina största satsningar på att skapa en kunskapsintensiv mötesplats i stadens kärna.
- Kommunen har attraherat en långsiktig fastighetsaktör som dessutom har tydliga ambitioner att satsa vidare i Hässleholm. Kommunen och Hibab frigör samtidigt resurser för att gå vidare med utbyggnaden av Norra station och andra utvecklingsprojekt, säger Bo-Anders Thornberg (m), ordförande i Hibab samt i kommunstyrelsen i Hässleholm.

KunskapsPorten vill etablera sig som en samarbetspartner till Hibab och har förklarat sig villig att investera i tillkommande etapper på Norra station.
- Vi kommer att bli direkt engagerade i arbetet med att dra nya verksamheter, offentliga och privata, till Norra station och stärka Hässleholm som en attraktiv etablerings- och studieort. För oss är ett förvärv av Norra station helt i linje med vår inriktning och ger en bra bas för ytterligare investeringar i regionen, säger Joakim Ollén, vd KunskapsPorten.

Förvärvet genomförs under förutsättning att affären godkänns av Hässleholms kommunfullmäktige och KunskapsPortens styrelse.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Slutförhandlar om stora avyttringen

Bolag Aros Bostad gör en stor affär med ALM Equity och samtidigt är de i slutskedet av förhandlingarna om att sälja en stor hyresrättsportfölj. För Fastighetssverige ger Aros vd Magnus Andersson en uppdatering.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige