Image
Rutger Arnhult-kontrollerade Corems bud på Rutger Arnhult-kontrollerade Klövern höjs något.
Rutger Arnhult-kontrollerade Corems bud på Rutger Arnhult-kontrollerade Klövern höjs något. Bild: Castellum

Klövernbudet justeras upp – 2,3 procent bättre för B-ägarna

Bolag Corem justerar upp budet på Klöverns B-aktier för att följa takeover-reglerna. För varje stamaktie i Klövern erbjuds nu 0,88 stamaktier i Corem.
Publicerad den 19 April 2021

Corem offentliggjorde den 29 mars ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier i Corem.

Erbjudandet motsvarade ett vederlag om cirka 16,5 kronor per stamaktie samt 323,0 kronor per preferensaktie, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021.

Det ursprungliga budet var:
• ägarna av stamaktie av serie A i Klövern: 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern,
• ägarna av stamaktie av serie B i Klövern: 0,86 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern och
• ägarna av preferensaktie i Klövern: 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Klövern. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem för varje preferensaktie i Klövern.

Efter hemställan från Klövern har Aktiemarknadsnämnden uttalat att Corem, för att följa Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna"), måste justera erbjudandet så att det utgår från att värdet på Corems aktie med högt röstvärde är detsamma som värdet på Corems aktie med lågt röstvärde. Med hänsyn till att erbjudandet är lämnat innebär detta att vederlaget avseende Klöverns B-aktier måste höjas till samma antal aktier som erbjuds A-aktieägarna.

Mot denna bakgrund, justerar Corem utbytesrelationen för stamaktier av serie B i Klövern så att det motsvarar utbytesrelationen som har fastställts för stamaktier av serie A i Klövern. Följaktligen erbjuder Corem aktieägarna av A- respektive B-aktier följande:
• ägarna av stamaktie av serie A i Klövern: 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern, och
• ägarna av stamaktie av serie B i Klövern: 0,88 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern.

Med denna justering av utbytesrelationen för stamaktier av serie B i Klövern uppgår erbjudandets totala värde till 19 780 miljoner kronor, jämfört med tidigare 19 479 miljoner kronor vid tidpunkten för Erbjudandet den 29 mars.

Värdet per stamaktie av serie B i Klövern uppgår till 16,90 kronor, jämfört med tidigare värde motsvarande 16,51 kronor per stamaktie av serie B i Klövern, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie B per 26 mars 2021. Detta motsvarar en ökning med 1,5 procent av erbjudandets totala värde, och en ökning med 2,3 procent för ägarna av stamaktie av serie B i Klövern.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så gick det för Wework i börsdebuten

Bolag Coworking-jätten noterades i New York på torsdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY