Image
Corem, med Patrik Essehorn som ordförande och Eva Landén som vd, lägger ett bud på Klövern. Rutger Arnhult är största ägare i båda bolagen.
Corem, med Patrik Essehorn som ordförande och Eva Landén som vd, lägger ett bud på Klövern. Rutger Arnhult är största ägare i båda bolagen. Bild: Corem/Castellum

Corem lägger bud på Klövern – skapar bolag med 71 miljarder i fastighetsvärde

Bolag Corem lägger ett bud på Klövern: Budet motsvarar 16,50 kronor per stamaktie och 323 kronor per preferensaktie.
Publicerad den 29 Mars 2021

I många år har det spekulerats om ett samgående mellan Rutger Arnhult-bolagen Corem och Klövern. I förra veckan lämnade Arnhult vd-tjänsten på Klövern och styrelserna för båda bolagen. Och nu lägger Corem ett bud på Klövern.
Erbjudandet motsvarar ett vederlag om cirka 16,5 kronor per stamaktie samt 323,0 kronor per preferensaktie i Klövern, baserat på stängningskurserna i fredags.

Erbjudandet i sammandrag:
# Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern, genom att Corem förvärvar Klövern, förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Genom samgåendet får den nya koncernen ett väl sammansatt fastighetsbestånd om 517 fastigheter till ett värde om cirka 71,5 miljarder kronor.
# Erbjudandets totala värde uppgår till 19 479 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,5 kronor per stamaktie och 323,0 kronor per preferensaktie i Klövern vid tidpunkten för Erbjudandet, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021.

# Corem erbjuder aktieägarna i Klövern följande:
o Ägarna av stamaktie av serie A i Klövern: 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern.
o Ägarna av stamaktie av serie B i Klövern: 0,86 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern.
o Ägarna av preferensaktie i Klövern: 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Klövern. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem för varje preferensaktie i Klövern.

# Erbjudandet innebär en premie om mellan 26,6 och 28,1 procent beroende på vilket aktieslag man har.

# Erbjudandet är bland annat villkorat av att Corem blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Klövern, att årsstämman i Corem fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier i Corem att användas som vederlag i erbjudandet samt att förvärvet godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter.

I dag äger Corem motsvarande cirka 16,6 procent av det utestående kapitalet och 15,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.
M2 Asset Management AB (Rutger Arnnhult) och Gårdarike AB (Urban Terling), vilka tillsammans äger 27,2 procent av det utestående kapitalet och 44,0 procent av de utestående rösterna i Klövern, har ingått bindande åtaganden att acceptera erbjudandet och endast teckna stamaktier av serie D i Corem som vederlag för sina preferensaktieinnehav i Klövern.

Totalt har Corem, genom de bindande åtagandena från aktieägarna i Klövern om att acceptera erbjudandet samt genom Corems befintliga innehav i Klövern, säkerställt cirka 43,7 procent av det utestående kapitalet och 59,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.

M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, vilka tillsammans äger cirka 67,7 procent av det utestående kapitalet och 71,4 procent av de utestående rösterna i Corem, har åtagit sig att rösta för beslut om erbjudandet på bolagsstämma i Corem. Utöver dessa åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, uttryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om erbjudandet på bolagsstämma i Corem.

Förutsatt att erbjudandet fullföljs kommer M2 Asset Management AB:s direkta och indirekta innehav av aktier i Corem uppgå till 28,5 procent av det utestående kapitalet och 29,0 procent av de utestående rösterna i Corem.

Förutsatt att erbjudandet fullföljs kommer Gårdarike AB:s direkta och indirekta innehav av aktier i Corem uppgå till 15,0 procent av det utestående kapitalet och 29,2 procent av de utestående rösterna i Corem.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 11 maj 2021 och beräknas avslutas omkring den 8 juni 2021.

Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem, kommenterar:

– Genom att kombinera Corems starka portfölj av logistikfastigheter med Klöverns fokuserade kontorsbestånd skapar vi ett av Nordens största fastighetsbolag med ett brett produkt- och kunderbjudande. Affären ger Klöverns aktieägare en möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande, med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas, samtidigt som affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen. Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade. Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.

Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern kommenterar:
– Vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud från Corem. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige