Image
Johan Knaust.
Johan Knaust. Bild: K2A

K2A tilldelas markanvisning i Stockholm

Bygg/Arkitektur Det stora projektet med att omvandla Örbyleden i södra Stockholm till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya hyresbostäder i området. Bostadshusen kommer att byggas i trä. För att stödja kulturen och bidra till en mer levande stadsdel kommer bottenvåningarna att bli konstnärsateljéer.
Publicerad den 16 Mars 2022

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Stockholm i positiv riktning. Det är glädjande att Stockholms stad väljer att satsa på hyresbostäder i trä, så att klimatpåverkan hålls nere, säger Johan Knaust, vd på K2A.

På bottenvåningarna ska plats skapas för ateljéer dit konstnärer bjuds in att etablera det nya stråket. Det råder i dag en stor brist på konstnärsateljéer i Stockholm. Det gäller särskilt i attraktiva lägen och konstnärer trycks successivt ut mot mindre centrala adresser. Under det första året kommer ateljéerna i de nya byggnaderna att vara helt hyresfria, bortsett från kostnader för el och värme.
– Vi vill se en ny stadsboulevard växa fram, fylld av energi och rörelse. Då är det avgörande att bottenvåningarna blir öppna och levande med verksamheter som riktar sig utåt och bidrar med liv till gatan, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Området som markanvisningen avser kallas Framsidan och ligger inom fastigheten Örby 4:1, i stadsdelen Stureby/Örby i södra Stockholm. Markanvisningen är en del av Stockholms stads satsning "hyresrättspushen" och innebär att K2A har en option på att förhandla med Stockholms stad om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal respektive tomrättsavtal för Framsidan. Stockholms stad och K2A är överens om att verka för att området planläggs för ny bebyggelse så att K2A kan uppföra motsvarande 80 till 120 bostäder. Markanvisningen har tilldelats efter ett jämförelseförfarande, där K2A med stöd av Nyréns Arkitektkontor har utvecklat idén om dynamiska storgårdskvarter med miljöcertifierad bebyggelse helt i trä mot den nya stadsgatan.
– Vi tror stadsutvecklingen kan vara en möjlighet att erbjuda ny plats för konsten, utmed de urbana stråken. Av en bullrig trafikbarriär från bilismens storhetstid skapas ett levande stadsrum där grannskapets stadsdelar får nya framsidor mot söderorts första stadsboulevard. Här kan konstnärerna bli pionjärer i utvecklingen av nya urbana stadsmiljöer, säger Ulrika Bergström, vd på Nyréns.

De nya lägenheterna kommer att produceras i trä och miljöcertifieras med Svanenmärkning. Ambitionen är att byggnaderna ska klassas som mörkgröna enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier, vilket motsvarar den högsta miljöklassen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige