Image
Johan Skoglund, vd för JM.
Johan Skoglund, vd för JM. Bild: JM

JM: Ökat resultat och höjd utdelning

Bolag JM:s helårsresultat ökade till motsvarande 25,90 kronor per aktie (22,50) under 2021. Utdelningen höjs till 13,50 kronor per aktie (12,75).
Publicerad den 2 Februari 2022

Intäkterna minskade till 14 608 mkr (15 388).
Rörelseresultatet ökade till 2 216 mkr (2 028). Rörelsemarginalen ökade till 15,2 procent (13,2).
Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 436 mkr (191) ingår i rörelseresultatet.
Resultatet före skatt ökade till 2 158 mkr (1 955). Resultat efter skatt ökade till 1 798 mkr (1 575).
Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 21,9 procent (20,8). Resultatet per aktie under året ökade till 25,90 kronor (22,50).
Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 287 mkr (1 715).
Antal sålda bostäder ökade till 4 248 (4 026) och produktionsstarterna ökade till 3 972 (3 199).
Övervärden exploateringsfastigheter uppgick till 7,2 mdkr (6,5).
Styrelsen föreslår 13,50 kronor (12,75) i utdelning för 2021.
Styrelsen föreslår förnyat bemyndigande för återköp av egna aktier.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige