Image
Bjarne Fjellanger, Mölndala Fastighets AB, Mats Bergh, Johanneberg Science Park och Christian Schwartz, Mölndal Energi.
Bjarne Fjellanger, Mölndala Fastighets AB, Mats Bergh, Johanneberg Science Park och Christian Schwartz, Mölndal Energi. Bild: Mölndala

Innovationsprojekt för energi och mobilitet i Forsåker

Bolag Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt. Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park startar nu en gemensam projektgrupp som ska utveckla innovationer med huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker.
Publicerad den 20 Oktober 2020

– Att addera innovation och nya tekniska system och lösningar ger stort mervärde åt både boende och näringsidkare i Forsåker. Att genomföra innovations- och replikeringsprojekt i en hel, stor stadsdel har potential att skapa stora hållbarhetseffekter och är ett bra verktyg för att testa klimatsmarta lösningar. Vi ska erbjuda många olika aktörer denna möjlighet i Forsåker, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Mölndal stad har gett Mölndala Fastighets AB uppdraget att leda exploateringen av Forsåkerområdet. Mölndal Energi AB ansvarar för utbyggnad av elnät, fjärrvärme och fjärrkyla i området. Tillsammans med Johanneberg Science Park ingår nu parterna ett samarbetsprojekt i syfte att utveckla redan befintliga innovationer inom hållbar stadsutveckling, som på olika sätt ska appliceras i Forsåker. Samarbetet ämnar även samla kompetenser från externa parter som på olika vis kan bidra till en tvärvetenskaplig projektgrupp.

– Stadsplanering är komplex och vi ser att systemen mellan energiförsörjning, bostädernas planering och transport av både människor och varor är allt mer integrerade med varandra. Det känns väldigt viktigt att vi hittar gemensamma och långsiktiga lösningar när vi bygger en ny stadsdel, som tar vara på de värden som redan finns i området, säger Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi AB.

Mölndals stads mål för hållbar utveckling fokuserar på att utveckla en växande och trygg stad med god infrastruktur och stärkta förutsättningarna för bland annat växande näringsliv och arbetsmarknad. I linje med dessa målsättningar kan nya idéer av befintliga innovationer skalas upp och utvecklas i Forsåker för att tillfredsställa behoven hos de människor som ska bo och verka i området under många år framöver. Förhoppningen är att resultatet på sikt ska kunna inspirera andra utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling, såväl nationellt som internationellt.

– Det känns väldigt spännande att gå in i det här projektet tillsammans med kompetenta och framåtdrivande partners. Det ger oss möjligheten att från början identifiera vilka innovationer som kan skapa en mer effektiv och hållbar stadsdel i Forsåker. För oss är det viktigt att Forsåker inte bara byggs utifrån dagens behov, utan att vi även lyfter på blicken och tänker på framtidens behov. Vi vill skapa en plats som är långsiktigt hållbar, som visar vägen för nya sätt att leva på, säger Bjarne Fjellanger, vd, Mölndala Fastighets AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Lediga Fastighetsjobb
Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Annika Backlund: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i"

Bolag Annika Backlund är en av väldigt få kvinnliga svenska fastighetsägare. Här berättar hon sin historia; hur hon byggt upp sitt bestånd från 0 till 700 lägenheter, finansieringsproblematiken på mindre orter, dråpliga historier under entreprenörsresan – och regeln hon aldrig bryter mot: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY