Image
Hemsö investerar 85 miljoner euro i Lahtis.
Hemsö investerar 85 miljoner euro i Lahtis. Bild: Juha-Pekka Huotari / Lahtis stad

Hemsö köper i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar samtliga byggnader samt pågående projekt inom campusområdet Paavola i centrala Lahtis. Byggnaderna kommer att genomgå en omfattande ombyggnation och dessutom sker nybyggnationer på campusområdet. Den totala investeringen uppgår till cirka 85 miljoner euro.
Publicerad den 26 Februari 2021

Förvärvet av Paavola Campusområde i Lahtis Stad, som är det största kommunala projektet i kommunens historia, kommer att färdigställas i etapper under 2021–2023. Inom campusområdet kommer det att bedrivas undervisning för cirka 2 500 barn och ungdomar bestående av förskola, grund- och gymnasieskolor och vuxenutbildning.
– Det är unikt att få utveckla ett så stort och nytt campusområde i stadens centrum tillsammans med Lahtis stad. Vi ser samarbetet med staden som mycket intressant då de har stort behov av utbildningsplatser och annan social infrastruktur, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Projektet omfattar totalt drygt 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Lahtis Stad blir hyresgäst och har tecknat 20-åriga hyresavtal för samtliga ytor. Hyresavtalen för byggnaderna börjar löpa efter att respektive delprojekt färdigställs.
– Det är första gången som staden säljer fastigheter och projekt av den här storleken. Vårt uppdrag är att tillhandahålla funktionella, miljövänliga och säkra faciliteter för stadsborna. Att äga fastigheter ser vi inte som vår primära uppgift och Hemsö blir en stabil partner för oss, säger Jouni Arola, fastighetschef i Lahtis.

Lahtis är beläget cirka 90 kilometer nordost om Helsingfors, och är huvudorten i Päijänne-Tavastlands landskap. Med cirka 120 000 invånare är Lahtis Finlands åttonde största stad. I Lahtis finns universitetsutbildning via Helsingfors universitet (bio- och naturvetenskap) samt även Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet (LUT). Dessutom finns yrkes- samt yrkeshögskoleutbildning via flera instanser.

Hemsö äger sedan tidigare cirka 100 000 kvadratmeter utbildningsfastigheter i Finland.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY