Image
Om det relativa löneläget fortsätter att försämras för ingenjörer kan det bli problem i framtiden, säger Johan Kreicbergs.
Om det relativa löneläget fortsätter att försämras för ingenjörer kan det bli problem i framtiden, säger Johan Kreicbergs. Bild: iStock

Försämrat löneläge för ingenjörer i fastighetsbranschen

Ekonomi/Finansiering Medellönen för ingenjörer som jobbar inom fastighetsbranschen ligger på 77 800 kronor för civilingenjörer och 65 200 kronor för högskoleingenjörer. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste lönestatistik.
Publicerad den 19 Juni 2024
Johan Kreicbergs, Sveriges Ingenjörer. Bild: Sveriges Ingenjörer
Johan Kreicbergs, Sveriges Ingenjörer.

Ingenjörerna inom fastighetsbranschen ligger bra till lönemässigt. Lönenivån ligger mer än 15 procent högre än i basindustrin. Samtidigt har det relativa löneläget i fastighetsbranschen försämrats under det senaste året.

– En orsak till det försämrade löneläget kan vara att det höga ränteläget har gjort att lönsamheten försämrats i många fastighetsbolag, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

– Efterfrågan på den spetskompetens som ingenjörer besitter är bred och stark. För att kunna rekrytera ingenjörer krävs därför att arbetsgivarna erbjuder attraktiva löner och villkor. I detta avseende ligger fastighetsbranschen fortfarande bra till men om det relativa löneläget fortsätter att försämras kan det bli problem i framtiden, säger Johan Kreicbergs.

Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2023 besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i landet. Uppgifterna om bransch avser medlemmar inom den privata sektorn och uppvisar stora strukturella skillnader mellan de olika branscherna. De branscher som lönemässigt ligger i toppen är i mycket högre grad belägna i storstadsregionerna och då främst i Stockholmsregionen. Branscherna som lönemässigt ligger längre ned är mer spridda ute i övriga landet.

– Lönenivåerna i storstäderna påverkas av att det finns fler arbetsgivare att välja bland för ingenjörerna, vilket gör att de får lättare att byta jobb. Med en ökad rörlighet och konkurrens om ingenjörerna pressas lönerna upp. Vi har i tidigare analyser sett att de högsta individuella löneökningarna finns just bland dem som bytt jobb, säger Johan Kreicbergs.

I de ovägda genomsnittslönerna för civil- och högskoleingenjörerna i respektive bransch är variationen ännu större än i det relativa löneläget. Förklaringen finns i stora skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt i vilken utsträckning särskild övertidsersättning utgår.

Om statistiken
Statistiken i rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023.
Enkäten besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i Sverige.
Uppgiften om bransch avser endast medlemmar inom den privata sektorn.
I rapporten redovisas bland annat så kallade relativa lönelägen. I denna beräkning tas hänsyn till eventuella skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt särskild övertidsersättning. Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor som helhet, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige