Image

Fördubblade intäkter för Brinova

Bolag Brinova redovisar en positiv utveckling under årets första halva.
Publicerad den 1 Augusti 2017
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Ur rapporten:
• Hyresintäkterna ökade som en effekt av de förvärv som tillträddes under hösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar med 109 procent till 94,7 miljoner kronor (45,4).
• Driftsöverskottet ökande med 147 procent till 56,6 miljoner kronor (22,9).
• Förvaltningsresultatet ökande som en följd av det förbättrade driftsöverskottet med 183 procent till 37,4 miljoner kronor (13,2).
• Periodens resultat ökade till 50,4 miljoner kronor (14,2), motsvarande ett resultat per aktie om 0,70 kronor (0,32).
• Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 1,2 miljoner kronor (0,0).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 106 procent till 2 681,6 miljoner kronor (1 301,8).

Händelser under kvartalet:
• Fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrotts- och Östersjöhallen i Karlskrona tillträddes och därmed kan arbetet påbörjas med att bygga den nya arenan: Karlskrona Arena.
• Förvärv och tillträde av bostadsfastigheten Rödebyholm 1:42 utanför Karlskrona bestående av 14 lägenheter, byggrätter för ytterligare cirka 20 lägenheter samt ett gruppboende uthyrt till Karlskrona kommun.
• Tillträde av fastigheten Påfågeln 1 i Vellinge, med ett vårdboende som färdigställdes under kvartalet. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 15-årigt hyresavtal till Attendo.
• Nytt samarbete inleddes med Nordea som kreditgivare, vilket, enligt ambitionen, ger Brinova en bra kreditportfölj med flera kreditgivare.
• Frånträde av projektfastigheterna Magasinet 1 och 4 samt Intendenten 3, 4 och 5 i Hässleholm, och ökat fokus på orter med en mer utvecklad närvaro och en aktiv förvaltning.

– Den positiva utvecklingen under det första kvartalet fortsatte med ökad styrka under det andra. Intäkterna fördubblades efter de förvärv vi gjort och driftsöverskottet mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal 2016. Resultat som vi naturligtvis är stolta över, säger Per Johansson, vd för Brinova.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY