Image

Fastpartners nya mål: 750 miljoner

Bolag Fastpartner har satt upp som mål att i slutet av 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. I bokslutet för 2016 ligger det rullande förvaltningsresultatet på 625 (615) miljoner kronor.
Publicerad den 24 Februari 2017

2016-siffrorna:

Hyresintäkterna ökade med 12,0% och uppgick till 1 270,8 (1 135,0) MSEK.

Driftnettot ökade med 10,7% och uppgick till 853,2 (771,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,1 (67,9)%.

Förvaltningsresultatet uppgick till 615,8 (524,5) MSEK, per stamaktie 11,12 (9,61) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (615) MSEK.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 394,2 (15 465,5) MSEK.

Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 477,6 (951,7) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 598,6 (1 206,7) MSEK, per stamaktie 28,18 (21,41) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,0 (3,75) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY