Image

Fastpartner siktar högt

Bolag Fastpartner siktar på att i slutet av nästa år ha ett fastighetsvärde på tio miljarder kronor. Bolaget har också satt upp höga målsättningar för hyresintäkter, driftnetto och rullande förvaltningsresultat. För att kunna växa planerar bolaget nu att emittera preferensaktier.
Publicerad den 22 Februari 2013

Fastpartner planerar att ta in en 500 miljoner kronor i preferensaktiekapital. Likviden ska användas till fastighetsförvärv.

Målsättningen är att växa från dagens 7,8 miljarder kronor i fastighetsvärde till tio miljarder i slutet av 2014.

Fastpartner har också satt upp följande mål till slutet av 2014:

# Hyresintäkter överstigande en miljard kronor.

Intäkterna 2012 ökade med 38 procent till 639,3 miljarder kronor.

# Ett driftnetto överstigande 650 miljoner kronor.

Driftnettot 2012 ökade med 33 procent till 392,5 miljoner kronor.

# Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor.

Fastpartner har haft som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 miljoner kronor vid slutet av år 2012. Justerat för förvärvade fastigheter under fjärde kvartalet och vissa engångseffekter på kostnadssidan under 2012 uppgår det rullande förvaltningsresultat per den 31 december 2012 till 281 miljoner kronor. Till detta ska läggas att bolaget tappade ett årligt driftnetto om cirka 26 miljoner kronor genom Panaxias konkurs under Q3.

Fastpartner höjer utdelningen till 2,75 kronor per aktie (2,50).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY