Image

Fastighetsbolag säljer allt

Bolag Förra året sålde statliga Vasallen fastigheter för drygt 1,4 miljarder kronor. Nu har företagets styrelse fattat beslut om att avyttra samtliga tillgångar i ett paket. Försäljningen omfattar projektorganisation, fastighetsbestånd och exploateringsområden. Transaktionen bedöms kunna genomföras under 2011.
Publicerad den 3 Mars 2011

- Vasallen har sedan starten 1997 skapat betydande fastighetsvärden. Företaget är idag en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare. Nu söker vi en ansvarsfull ägare som ser möjligheter i att långsiktigt vidareutveckla och förädla företagets tillgångar. Vi bedömer marknadsläget de kommande åren som gynnsamt och är positiva inför utvecklingen under 2011, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande i Vasallen.

Arbetet med att utveckla befintliga projekt fortsätter. För närvarande pågår planarbete med målet att skapa byggrätter för bostäder i Vaxholm, Strängnäs, Borås, Visby och Karlskrona.

- Vi har under de senaste åren renodlat portföljen och har nu tyngdpunkten på bostadsexploatering. Vi arbetar intensivt med utvecklingsprojekt på nio orter i Sverige. Vi letar dessutom aktivt efter nya etableringar och är involverade i flera diskussioner. Jag är med andra ord övertygad om att vi kan erbjuda intresserade köpare ett mycket spännande företag, säger Håkan Steinbüchel, vd i Vasallen.

Vasallen har sedan slutet av 1990-talet haft Riksdagens uppdrag att omvandla före detta försvarsområden till bostadsområden och kommersiella miljöer. Uppdraget bedöms vara slutfört inom kort och då ska verksamheten i enlighet med uppdraget avvecklas. Bakgrunden till styrelsens beslut om att gå ut till försäljning under 2011 är det gynnsamma marknadsläget i kombination med den intressanta projektportfölj Vasallens har idag.

Vasallen har utsett Pangea Property Partners till finansiell rådgivare.

Vasallens bokslut 2010:
- Resultatet efter skatt: 472 miljoner kronor.
- Nettoomsättning: 255 miljoner kronor.
- Kontrakterad årshyra: 120 miljoner kronor.
- Marknadsvärde fastigheter: 1 402 miljoner kronor.
- Markyta: 561 hektar.
- Exploaterbar mark för bostäder: 600 000 BTA.
- Lokalarea: 435 000 kvadratmeter.
- Vasallen har fastigheter i Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Oppositionen vill skynda på arbetet för en ny curlinghall i Göteborg

Bygg/Arkitektur Den nuvarande hallen på Lindholmen bedöms vara för liten för Göteborgs curlingklubb som nu vill hitta ny mark för att uppföra en större hall. Svenska Curlingförbundet och Sveriges Olympiska kommitté har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de hoppas att kommunen finner vägar att bistå curlingklubbens planer via någon form av lösning när det gäller markfrågan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige