Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator tar in 120 miljoner – och vill lösa obligationslån

Bolag Efter börsens stängning på måndagen tog Fastator in 120 miljoner kronor genom en riktad nyemission om 120 kronor per aktie.
Publicerad den 8 September 2020

Teckningskursen motsvarar en premie om 4,8 procent jämfört med den 30-dagars volymvägda snittkursen, men en 15-procentig rabatt jämfört med måndagens stängningskurs om 137,50 kronor.

Investerarna valdes ut på grundval av ett så kallat accelererat book building-förfarande som har genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities.

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i bolaget bland svenska och internationella institutionella investerare samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den riktade nyemissionen till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och Bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB.

På tisdagsmorgonen meddelar Fastator också att bolaget undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån.

Fastator har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 mkr med förfall i oktober 2021 genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024.

Under förutsättning att refinansieringen genomförs ämnar Fastator påkalla full förtida inlösen av de befintliga Obligationerna till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta.

Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020. Vidare och i syfte att underlätta refinansiering av de befintliga obligationerna kommer Fastator att erbjuda återköp av de befintliga obligationerna, villkorat av att refinansieringen genomförs.

– Vi fortsätter att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner stärker vi Fastator ytterligare med sikte på att fortsätta utveckla våra innehavsbolag – börsintroduktionen av Offentliga Hus står för dörren, Industrisamhället är i början av sin tillväxtresa och vårt nya innehavsbolag Studentbostäder i Sverige utvecklas mycket väl. Point Properties blir mycket positivt mottaget på de ställen där man etablerat sig och även innehavsbolagen Nordic PM och FastatorGenova har en fortsatt gynnsam utveckling. Mot denna bakgrund är tiden mogen för en refinansiering av vår utestående obligation, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige