Image
Per Johansson, vd för Brinova.
Per Johansson, vd för Brinova. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Brinova tar in 143 miljoner genom riktad emission

Bolag Som tredje bolag på två dagar genomförde Brinova i går kväll en riktad nyemission av stamaktier genom ett accelererat book building-förfarande. Bolaget tar in 143 miljoner kronor till en teckningskurs om 29,50 kronor per aktie.
Publicerad den 9 September 2020

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 3,3 procent mot stängningskursen på tisdagen.

I relation till det långsiktiga substansvärdet per stamaktie om 24,00 kr per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 22,9 procent.

Nyemissionen, som riktades till utvalda svenska och internationella investerare, attraherade ett stort intresse och blev kraftigt övertecknat. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare. Likviden från nyemissionen avses användas för att fortsätta skapa värden genom selektiva förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ge bolaget möjlighet att öka sin finansiella flexibilitet för att kunna fortsätta skapa värden genom selektiva förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige