Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Titania

Fastator etablerar nytt bolag – och ett annat nytt innehav köper

Bolag Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 miljoner kronor, varav 200 miljoner från Fastator. Fastator kommer att äga 100 procent av Vivskä. Fastators nya innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet har köpt två fastigheter i Skövde.
Publicerad den 1 April 2021

Verksamheten kommer att bestå i att förvärva och avyttra fastigheter. Särskilt fokus kommer initialt att vara på att förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag Företagsparken, vilket Fastator äger 50 procent av. Vivskä kan även komma att investera direkt i Företagsparken.

– Med detta nya bolag med fokus på fastighetstransaktioner skapar vi förutsättningar att vara ännu mer aktiva på transaktionsmarknaden. I förlängningen är tanken dessutom att det ska vara en katalysator för tillväxt i vårt innehavsbolag Företagsparken, säger Knut Pousette, Fastators vd.

Fastators nya innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt fastighetsvärde om 116 miljoner kronor. Genom förvärven utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter till ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor.

Svenska Bostadskompaniets förvärv av de två fastigheterna i Skövde och fastigheten i Falköping går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning.

De tre nya fastigheterna består av sammanlagt 92 bostadslägenheter, 7 200 kvadratmeter boarea och förvärvades baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor.

Svenska Bostadskompaniet finansierar förvärven med eget kapital och banklån. Tillträde sker i slutet av april.

– När Fastator i februari gick in med kapital och blev 50 procent delägare kunde vi snabbt säkra och landa några pågående affärsmöjligheter. Fastigheten i Falköping är särskilt intressant då den har en kombination av starkt kassaflöde och stora utvecklingsmöjligheter då ytterligare 25 lägenheter kan byggas i befintliga byggnader utöver de nuvarande 64 lägenheterna, kommenterar Svenska Bostadskompaniets vd Johan Fogelberg.

– Det känns mycket bra att Svenska Bostadskompaniet fortsätter att växa och adderar ett antal fastigheter som passar mycket väl in i bolaget. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt och det finns goda förutsättningar för det i form av en gedigen pipeline, säger Knut Pousette, Fastators vd och tillika styrelseledamot i Svenska Bostadskompaniet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige