Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB.

Entra: SBB drar tillbaka erbjudandet

Bolag SBB drar tillbaka sitt bud på norska Entra. SBB menar att onsdagsmorgonens besked om att Entras uppvärdering är osäker och att man därför inte heller kan lita på Entras historiska rapportering.
Publicerad den 9 December 2020

SBB skriver:
"Sedan Erbjudandet lämnades har SBB utfört åtgärder i förhållande till de fullföljandevillkor som följer av Erbjudandet.
Entra offentliggjorde idag ett pressmeddelande avseende en betydande ökad värdering av sitt fastighetsbestånd. Den uppdaterade värderingen ökar värdet på Entras fastighetsportfölj med 8,1 procent till 56,5 miljarder NOK, från 51,8 miljarder NOK som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Detta motsvarar en värdeökning på 23 NOK per aktie jämfört med bokförda värden per 30 september 2020, justerat för minoritetsintressen och investeringar under perioden. Entras EPRA NRV var 162 NOK per aktie per 30 september 2020. Nettoavkastningen på Entras portfölj med den uppdaterade värderingen är cirka 4,5 procent.

Motivet för värdeökningen tillskrivs främst lägre avkastning på transaktionsmarknaden. SBB vill påpeka att det endast har funnits ett begränsat antal relevanta transaktioner och att dessa transaktioner inkluderar justeringar av verkligt värde för bland annat uppskjuten skatt och finansiella derivat - motsvarande EPRA NNNAV-metoden som rapporterades under Q3 2020 till 147 NOK per aktie.

Den uppdaterade värderingen är inte genomförd i linje med tidigare praxis och, enligt SBB, inte i linje med den norska marknadsutvecklingen i allmänhet. Den nya tillhandahållna informationen skapar osäkerhet avseende den historiska rapporteringen från Entra. Denna historiska rapportering utgör grunden för SBB:s bud och SBB känner inte längre tillräcklig säkerhet i tillförlitligheten på Entras historiska rapportering.

SBB vill framhäva att de inte har fått tillgång till någon detaljerad information i samband med due diligence-granskningen eftersom Entra har begränsat åtkomsten till information med hänvisning till att SBB är en konkurrent på den norska marknaden (SBB:s norska portfölj består huvudsakligen av förskolor, äldreomsorg, LSS-boenden och på geografiska lägen där Entra inte är representerade). SBB anser sig därmed inte fått en rättvis behandling och har inte haft möjlighet att uppfylla villkoret avseende due diligence-granskningen i samband med Erbjudandet.Mot bakgrund av ovan måste SBB tyvärr meddela att villkoret i Erbjudandet avseende due diligence-granskningen inte kommer att kunna uppfyllas och inte heller kommer att frånfallas och att Erbjudandet därmed kommer att dras tillbaka."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige