Image
Kvarteret Sigurd.
Kvarteret Sigurd. Bild: Corem/TMRW

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum klar

Bygg/Arkitektur Nu har kommunfullmäktige i Västerås godkänt detaljplanen för Västerås nya resecentrum. En av fastighetsägarna i området är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och serviceutbud i anslutning till resecentrum.
Publicerad den 6 Oktober 2023

Resecentrum är ett delprojekt i det stora stadsutvecklingsprojektet Mälarporten. Västerås växer på båda sidor om järnvägen och inom en kilometer från resecentrum planeras för 10 000 nya bostäder och över 15 000 nya arbetsplatser.

Resecentrums arkitektur är skapad av danska arkitektkontoret BIG. Beläget i hjärtat av Västerås är nya resecentrum utformat för att sammanfoga staden, och brygga ihop centrum med den närliggande Mälaren – ett område som för närvarande är delat av järnvägen. Stationen, som historiskt varit en stor statisk byggnad, anpassas nu i stället till rörelsemönster i området, med målet att vara ett stadsrum fyllt av liv och aktivitet.

En av fastighetsägarna i området är Corem, som planerar för ett helt kvarter, Sigurd 3, med bostäder, arbetsplatser, hotell och serviceutbud i anslutning till resecentrum.

– Som betydande fastighetsägare i Västerås vill vi fortsätta att stärka och utveckla Västerås stadskärna, staden och regionen. Corems stadsutvecklingsarbete och medverkan i detaljplanearbetet har pågått i många år. Den antagna detaljplanen gör det nu möjligt att både möta efterfrågan för framtiden och bidra till en modern innerstad som inspirerar, länkar samman och utmanar gränser, säger Hans Lindh, regionchef på Corem.

Utbyggnaden av Sigurd 3 planeras ske i etapper för att kunna erbjuda resecentrumfunktioner under genomförandetiden. Fullt utbyggt ger det möjligheter för närmare 2000 nya arbetsplatser och 1000 boende i anslutning till resecentrum.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige