Image

D Carnegie tar in miljard i företrädesemission

Bolag D Carnegie tar in 1 013 miljoner kronor i en företrädesemission. Emissionen garanteras av bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l. (Blackstone).
Publicerad den 28 Februari 2018

Emissionen i korthet:

• Aktier av serie A och serie B kommer att emitteras, med företrädesrätt för bolagets aktieägare att teckna aktier av samma slag som innehas
• Aktieägarna kommer att kunna teckna en (1) ny aktie för varje sju (7) innehavda befintliga aktier
• Teckningskursen är 90 kr per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till 1 013 Mkr före transaktionskostnader
• Avstämningsdagen är 7 mars 2018 och teckningsperioden löper från och med 9 mars 2018 till och med 23 mars 2018 eller sådant senare datum som beslutas av styrelsen.
• Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l. (“Vega Holdco”), som representerar 56,39 procent av aktiekapitalet, har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen samt har åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas i emissionen
• Didner & Gerge Fonder, som representerar 3,25 procent av aktiekapitalet, har för avsikt att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen
• Länsförsäkringar Fastighetsfond, som representerar 5,01 procent av kapitalet, har för avsikt att utnyttja alla eller större delen av sina teckningsrätter
• Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med ca 14 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige