Image

Cornerstone anlitar tf förvaltningschef för NRF

Karriär Cornerstone har anlitat Anna Zellman som tf förvaltningschef. Hon ska tillsammans med Cornerstones Rolf Könberg ska leda arbetet med NRF under sommaren och hösten.
Publicerad den 20 Juni 2011

För en knapp månad sedan offentliggjordes att Cornerstone kommer att överta förvaltningen av Nordic Retail Fund från EFM. En viktig skillnad mot tidigare blir att centrumchefernas ställning stärks. En annan viktig skillnad blir att Cornerstone utövar all strategisk ledning inklusive asset management-funktionen i egen regi, men anlitar partners och underleverantörer för bland annat fastighetsförvaltning.

Som ett led i arbetet inför övertagandet den 14 juli, och i avvaktan på att pågående rekryteringar ska slutföras, har en interimsorganisation bildats med representanter för Cornerstone i Stockholm och London och fondens förvaltningsbolag Hestia. Till denna har nu knutits Anna Zellman, vd för Kaoz Consulting & Retail, som tf förvaltningschef och kommersiellt ansvarig inom NRF, för att tillsammans med Rolf Könberg från Cornerstone Norden leda övergångsskedet under sommaren och hösten.

Kaoz Consulting & Retail har därvid fått i uppdrag att kartlägga, utveckla och organisera den kommersiella förvaltningen inom NRF:s köpcentrum. Det innebär bland annat att analysera befintlig organisation, fastställa nya roller och befattningar och även att rekrytera vissa nya medarbetare till köpcentrumen.

- Vi kommer att ha stor nytta av Anna Zellmans långa erfarenhet av köpcentrum på en rad sätt, inte minst vad gäller uthyrningsstrategi, kommersiella koncept och hyresgästrelationer. Hennes förståelse för kraven på centrumchefsrollen är väldigt viktig, och hon får i praktiken en av nyckelrollerna i vår organisation under övergångsskedet, säger Cornerstones Nordenchef Lars Almquist.

- Det är väldigt glädjande att Kaoz har fått det här uppdraget. Med vårt engagemang, vårt kontaktnät och vår långa erfarenhet av arbete med fastighetsbolag, detaljhandel och kommuner vill vi bidra till en välfungerande organisation med kompetenta och motiverade medarbetare för Cornerstone, som är ett fastighetsbolag på frammarsch i Sverige, säger Anna Zellman, vd för Kaoz Consulting & Retail.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY