Image
Corem avyttrar 24 fastigheter för 1,16 miljarder kronor till Blackstone.
Corem avyttrar 24 fastigheter för 1,16 miljarder kronor till Blackstone. Bild: Istock

Corem säljer stort till Blackstone – 1,16 miljarder kronor

Transaktioner Fastighetsbolaget Corem Property har tecknat avtal om att avyttra en portfölj om 24 fastigheter. Köpare är en enhet som ägs av fonder förvaltade av Blackstone. Fastigheterna frånträds den 29 november.
Publicerad den 26 Oktober 2023

Fastighetsportföljen utgörs av fastigheter belägna i Stockholm, Jönköping, Malmö och Norrköping. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 85 000 kvadratmeter och utgörs av ytor för lager och logistik. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till 94 procent.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 1 160 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för Corem till cirka -80 miljoner, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och överenskomna prisavdrag samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För kvartal tre redovisas en orealiserad värdeförändring och för kvartal fyra kommer en återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt att redovisas.

Frånträde är planerat till den 29 november 2023.

Affären avser en av de fyra avsiktsförklaringar som kommunicerades den 20 oktober 2023.
Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar. De fastigheter som ingår i försäljningen är:

Norrköping, Stålet 3
Haninge, Kalvsvik 16:20
Sollentuna, Ringpärmen 1, 2
Jönköping, Älgskytten 4
Haninge, Jordbromalm 6:11
Sollentuna, Revisorn 1, 2, 3
Jönköping, Ättehögen 9
Haninge, Jordbromalm 4:5
Sollentuna, Rotorn 1, 2
Malmö, Båtyxan 1
Haninge, Jordbromalm 6:59
Malmö, Krukskärvan 8
Haninge, Jordbromalm 6:62
Malmö, Sadelknappen 3
Haninge, Jordbromalm 6:64-68
Haninge, Åby 1:197

Corems legala rådgivare har varit Walthon Advokater.
CBRE, PWC, Arcadis och Nova-Ambiente har varit exklusiva rådgivare till Blackstone. Roschier och Simpson Thacher & Bartlett LLP har varit legala rådgivare till Blackstone.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige