Image

Corem emitterar obligationslån om 400 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med en löptid om tre år.
Publicerad den 8 April 2014

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 270 räntepunkter.

Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq OMX Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB har varit finansiella rådgivare och MAQS Law Firm har varit juridisk rådgivare till Corem.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY