Image
David Mindus, vd för Sagax.

Sagax genomför riktad nyemission – tillförs 2,1 miljarder kronor

Ekonomi/Finansiering Sagax genomför en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier av serie B och tillförs 2,1 miljarder kronor.


Sebastian Harung, vd och grundare av Kameo, Jonas Ström, vd på ABG Sundal Collier och Ilija Batljan.

Ilija Batljan blir storägare i Kameo

Bolag Investeringsplattformen Kameo har genom en riktad nyemission fyllt på kassan med över 66 miljoner kronor. Den största delen tecknas av fastighetsentreprenören Ilija Batljans investeringsbolag. Kameo ska nu öka tillväxten och förstärka Kameos erbjudande till småsparare.


SBB;s vd och grundare Ilija Batljan passade på att öka sitt innehav i dippen på måndagen.

SBB: 22 eller 40 kronor – räknefel eller kassako?

Bolag SBB är det bolag i sektorn som får analytikerna att spreta mest.


Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses.

Tung trio startar investmentbolag med ABG Sundal Collier

Bolag ABG Sundal Collier (ABGSC) har tillsammans med Andreas Birgersson, Per Nisses och Philip Söderqvist bildat ett investmentbolag inriktat mot fastigheter i Sverige och Finland. Bolaget heter ABG Fastena, och ska förvärva och förvalta fastigheter för investerares räkning.


Knut Rost.

Diös inleder återköp av egna aktier

Bolag Diös inleder ett återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.


Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

K2A genomför en riktad nyemission

Bolag K2A genomför en riktad nyemission om 300 000 preferensaktier och tillförs härigenom cirka 100 Miljoner kronor. Styrelsen i K2A avser även att kalla till extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenkursen på Bolagets preferensaktie från 325 till 350 kronor.


Jacob Ohlin, kreditanalytiker Kameo.

Kameo ser möjligheter i sviktande konjunktur

Bolag Sen Kameo såg dagens ljus i Sverige 2016 har marknaden för crowdfunding-baserade lån vuxit. För Fastighetssverige berättar de varför Kameo - och branschen - sitter i en bra position inför kommande konjunkturavmattning.


Urban Escape.

ABG Sundal Collier väljer Urban Escape

Uthyrning Investmentbanken ABG Sundal Collier blir ny hyresgäst till AMF Fastigheter i Urban Escape.


De betalar bäst i branschen

Lista Så väl bostadsutvecklare som advokatbyråer och rådgivningsbolag tar plats på listan över landets 100 bäst betalande arbetsgivare.


Catella etablerar nya bolaget Tre Kronor – som köper handelsportfölj av Granen

Transaktioner 200 kunder till Catella och dess distributionspartners har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige av Granen.


Kungsleden emitterar – tar in 1,6 miljarder

Bolag Kungsleden planerar att emittera stamaktier för 1,6 miljarder kronor. Emissionen är fullt garanterad av Kungsledens största aktieägare, Gösta Welandson.


Riktade nyemissioner – trend i fastighetsbranschen

Ekonomi/Finansiering Ofta använder man sig av en ”accelerated bookbuilding”-process – därför blir riktade nyemissioner vanligare och så går det till: ”Det är ett effektivt sätt”


Catena tar in 330 miljoner i riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Catena har nyemitterat 2,5 miljoner aktier till kursen 132 kronor genom ett så kallat accelerated book building-förfarande.


Tobin Properties emitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har emitterat ytterligare obligationer om 75 miljoner kronor under bolagets befintliga utestående obligationslån med ett rambelopp om 500 miljoner kronor.


Victoria Park nyemitterar - tillförs 344 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park har genomfört en riktad nyemission och tillförs 344 miljoner kronor.
14,5 miljoner B-aktier emitterades till teckningskursen 23,75 kronor.


SSM utser rådgivare inför notering

Bolag För att förbereda bolaget för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm har rådgivande banker och juridiskt stöd upphandlats. SEB tillsammans med ABG Sundal Collier har valts som rådgivande banker och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har anlitats som juridisk rådgivare.


Tobin emitterar obligationslån – löser in preffar

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till inlösen av preferensaktier.


Amasten undersöker möjligheten att emittera obligationslån

Ekonomi/Finansiering Amasten har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden.


Oscar fullföljer emission av nya preferensaktier

Bolag Oscar Properties fullföljer de två riktade nyemissionerna av preferensaktier av serie B, och tillförs totalt 197,6 miljoner kronor. Aktierna ska noteras på Nasdaq Stockholm och bolaget planerar att genomföra ytterligare en eller flera emissioner till allmänheten för att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav.


Oscar Properties pref-erbjudande fulltecknat

Bolag Oscar Properties erbjudande kring de nya preferensaktierna har fulltecknats och stängts i förtid.