Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A genomför en riktad nyemission

Bolag K2A genomför en riktad nyemission om 300 000 preferensaktier och tillförs härigenom cirka 100 Miljoner kronor. Styrelsen i K2A avser även att kalla till extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenkursen på Bolagets preferensaktie från 325 till 350 kronor.
Publicerad den 12 December 2019

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 300 000 preferensaktier till en teckningskurs om 332 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av ABG Sundal Collier och motsvarar en rabatt om 2,1 procent gentemot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 11 december 2019. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen var övertecknad med stort intresse från svenska och internationella professionella investerare. Syftet med kapitalanskaffningen är att ge K2A en ökad finansiell flexibilitet och att tillvarata nya investeringsmöjligheter. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 17 551 436 till 17 851 436 aktier fördelat på 2 120 928 stamaktier av serie A, 12 564 476 stamaktier av serie B, 1 361 232 stamaktier av serie D och 1 804 800 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 109 696 475 kronor till 111 571 475 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 1,7 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och 0,8 procent av rösterna.
Styrelsen i K2A avser även att kalla till extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenkursen på Bolagets preferensaktie från 325 till 350 kronor. Kallelsen förväntas offentliggöras omkring den 12 december 2019.

I samband med nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY