Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A genomför en riktad nyemission

Bolag K2A genomför en riktad nyemission om 300 000 preferensaktier och tillförs härigenom cirka 100 Miljoner kronor. Styrelsen i K2A avser även att kalla till extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenkursen på Bolagets preferensaktie från 325 till 350 kronor.
Publicerad den 12 December 2019

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 300 000 preferensaktier till en teckningskurs om 332 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av ABG Sundal Collier och motsvarar en rabatt om 2,1 procent gentemot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 11 december 2019. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen var övertecknad med stort intresse från svenska och internationella professionella investerare. Syftet med kapitalanskaffningen är att ge K2A en ökad finansiell flexibilitet och att tillvarata nya investeringsmöjligheter. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 17 551 436 till 17 851 436 aktier fördelat på 2 120 928 stamaktier av serie A, 12 564 476 stamaktier av serie B, 1 361 232 stamaktier av serie D och 1 804 800 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 109 696 475 kronor till 111 571 475 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 1,7 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och 0,8 procent av rösterna.
Styrelsen i K2A avser även att kalla till extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenkursen på Bolagets preferensaktie från 325 till 350 kronor. Kallelsen förväntas offentliggöras omkring den 12 december 2019.

I samband med nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige