Image

Kungsleden emitterar – tar in 1,6 miljarder

Bolag Kungsleden planerar att emittera stamaktier för 1,6 miljarder kronor. Emissionen är fullt garanterad av Kungsledens största aktieägare, Gösta Welandson.
Publicerad den 3 Februari 2017

Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans genom värdeskapande investeringar i bolagets befintliga fastighetsbestånd och selektiva kompletterande fastighetsförvärv i enlighet med bolagets strategi.

Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Kungsledens största privata aktieägare Gösta Welandson och Olle Florén med bolag, motsvarande 17,2 procent av nyemissionen. Resterande delen av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 1 mars. Förutsatt att nyemissionen godkänns på extra bolagsstämma den 6 mars, kommer teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars till och med den 24 mars.

Gösta Welandson, största ägare i Kungsleden:
- Vi har varit ägare i Kungsleden i flera år och successivt ökat vårt ägande. Det är ett strategiskt långsiktigt innehav för familjen. Jag ser positivt på Kungsledens nya strategi och det förändringsarbete som ledning och styrelse har genomfört under dessa år. Vi har även framgent ett långsiktigt ägarintresse och stödjer styrelsens förslag om nyemission. Som ett uttryck för vårt stöd kommer vi att teckna vår andel och därutöver garantera emissionen. Vi ser detta som ett led i stärkandet av Kungsledens finansiella ställning som tryggar bolagets strategi och framtid.

Biljana Pehrsson, vd i Kungsleden:
- Kungsleden är idag ett fastighetsbolag av hög kvalité som ska leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare och bygga bestående aktieägarvärden. Det gläder mig att vår storägare Gösta Welandson uttalat stödjer den strategi som ledning och styrelse lagt och att han backar upp den föreslagna nyemissionen. Genom emissionen stärks bolagets finansiella ställning och det blir möjligt att minska belåningsgraden. Kungsleden ska fortsätta att förädla sin fastighetsportfölj och också kunna växa - under finansiell balans. Vi har identifierat ett stort antal investeringsmöjligheter i befintlig fastighetsportfölj, inte minst som ett resultat av stark nyuthyrning under 2016. Selektivt vill vi också göra strategiska tilläggsförvärv i våra kluster, liknande det nyligen genomförda förvärvet av Emporia Office i Hyllie i Malmö.

ABG Sundal Collier, Kempen & Co och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare till Kungsleden i samband med nyemissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY