Image
Castellum utvecklar den före detta Stockholm Vatten-fastigheten.
Castellum utvecklar den före detta Stockholm Vatten-fastigheten. Bild: Castellum

Castellum utvecklar innergårdarna i gamla Stockholm Vatten

Bygg/Arkitektur Samrådstiden för Castellums förslag till utvecklingen av fastigheten Öskaret på Torsgatan 22-30 (tidigare Stockholm Vatten) har gått ut och nu tar Castellum ytterligare steg framåt i utvecklingen av den klassiska fastigheten.
Publicerad den 27 November 2021

Genom att bebygga del av innergårdarna och skapa attraktiva levande ytor vill Castellum tillföra både fler arbetsplatser och verksamheter som ökar områdets dragningskraft.

– Plansamrådet är genomfört. Jag är glad och nöjd över att vi har kommit ännu ett steg på vägen mot att kunna utveckla denna historiska fastighet i Stockholms absoluta centrum med moderna arbetsplatser och verksamheter, säger Per Willhelmsson, projektutvecklare Castellum Region Stockholm-norr.

Sedan Castellum köpte fastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vatten och Gasverket har en omfattande och varsam renovering av originalbyggnaden gjorts. Nu vill vi förädla fastighetens innergårdar.

– Planerna för innergårdarna går helt i linje med Stockholm stads vision om att bidra med fler moderna arbetsplatser i centrum, på befintliga "luckor". Förutom arbetsplatser att längta till planerar vi för restauranger, kaféer och affärslokaler, säger Martin Bjöörn, vd Castellum Region Stockholm-Norr.

– Nu när tiden för samrådet har gått ut kan vi beakta synpunkterna och börja detaljplaneprocessen. Målet är att lyfta Torsgatan ytterligare, men även att Hälsobrunnsgatan blir en trygg och trevlig stadsgata. Prelimärt beräknas de nya husen om cirka 8 000 kvadratmeter uthyrbar yta stå färdiga 2025. Jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm, säger Martin Bjöörn.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Oppositionen vill skynda på arbetet för en ny curlinghall i Göteborg

Bygg/Arkitektur Den nuvarande hallen på Lindholmen bedöms vara för liten för Göteborgs curlingklubb som nu vill hitta ny mark för att uppföra en större hall. Svenska Curlingförbundet och Sveriges Olympiska kommitté har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de hoppas att kommunen finner vägar att bistå curlingklubbens planer via någon form av lösning när det gäller markfrågan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige