Image

Brinova: Stabil uppgång i förvaltningsresultatet

Bolag Brinova ökar hyresintäkterna med 26 procent och förvaltningsresultatet med 21 procent för niomånadersperioden. Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 miljoner kronor, ökade förvaltningsresultatet med 27 procent.
Publicerad den 8 November 2018
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Niomånaderssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 26 procent till 182,5 Mkr (145,2).
• Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 117,1 Mkr (90,1).
• Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 71,5 Mkr (59,0). Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade förvaltningsresultatet med 27 procent till 74,7 Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 84,7 Mkr (73,4), motsvarande ett resultat per aktie om
1,17 kronor (1,02).
o Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
o Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 32,9 Mkr (26,4).
o Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,7 Mkr (1,1).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 12 procent till 3 517,5 Mkr (3 136,6).

Vd Per Johansson:
– Jämfört med motsvarande kvartal 2017 ökade förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader på 3,2 Mkr för noteringen på huvudlistan, med cirka 27 procent.

– Brinova är ett lönsamt växande och attraktivt bolag. Nu ökar vi också våra ansträngningar för att göra vår aktie attraktivare. Det är mot den bakgrunden man ska se vårt byte av lista till Nasdaq Stockholms huvudlista den 27 september.

– Det ger Brinova en tydligare kvalitetsstämpel, som kan förbättra villkoren för finansieringen av vår verksamhet oavsett om det sker genom lån eller nyemissioner. Noteringen förbättrar också våra möjligheter att betala tillgångsförvärv med aktier. Men framförallt gör en ökad transparens och informationsspridning.

– Nu intensifierar vi arbetet med att söka nya projekt och identifiera nya byggrätter för bostäder i vår befintliga fastighetsportfölj. Egen projektutveckling, som vi prioriterar, utesluter emellertid inte förvärv när vi finner attraktiva objekt. Projekt- och fastighetsutveckling, ökade ytor och nöjda hyresgäster och kunder skapar trygga intäkter. Det gör att jag framgent ser en fortsatt tillväxt, som med en effektiv och kompetent organisation fortsätter att vara lönsam.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers: Kontorets kompass snurrar

Uthyrning I fredags släppte Colliers sin senaste kontorsrapport och av allt att döma så sätter pandemin fortsatt sina spår. Men när Karin Witalis, Associate Director, EMEA Research på Colliers, ska sammanfatta kontorsmarknaden i Stockholm så lyder den "alla vill ha allt". Fastighetssverige ringde upp henne för att ta reda på vad det innebär.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige