Image
Mikael Rånes, vd för Amasten.
Mikael Rånes, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten: Substansvärde 8,92

Bolag Amastens hyresintäkter ökade till 186 miljoner (132) under Q3. Förvaltningsresultatet uppgick till 66 miljoner kronor (54).
Publicerad den 11 November 2021

Q3-siffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 186 mkr (132)
• Driftsöverskottet ökade till 107 mkr (83)
• Direktavkastningen uppgick till 3,8 % (4,1)
• Överskottsgraden uppgick till 57 % (63)
• Förvaltningsresultat fastigheter 66 mkr (54)
• Periodens resultat uppgick till 298 mkr (401)
• Resultat per stamaktie 0,39 kr (0,65)
• Räntetäckningsgraden 3,6 ggr (3,7)

Januari - september 2021:
• Hyresintäkterna uppgick till 501 mkr (353)
• Driftsöverskottet ökade till 255 mkr (190)
• Direktavkastningen uppgick till 3,2 % (3,5)
• Överskottsgraden uppgick till 51 % (54)
• Förvaltningsresultat fastigheter 132 mkr (110)
• Periodens resultat ökade till 523 mkr (477)
• Resultat per stamaktie 0,72 kr (0,76)
• Belåningsgraden uppgick till 52 % (46)
• Räntetäckningsgraden 2,7 ggr (3,2)
• Substansvärdet per aktie 8,92 kr (7,7)
• Tillväxt i substansvärdet 15,5 % (17,7)

Vd Mikael Rånes:
– Vi har hög aktivitet i bolaget och har i tredje kvartalet tagit flera steg mot vårt mål att dubblera fastighetsbeståndet till 20 miljarder vid utgången av 2023. Vi har förvärvat 31 fastigheter, som tillfört 602 lägenheter till vårt bestånd och produktionsstartat två nya projekt som kommer tillföra 285 lägenheter 2022. Vi förvaltar n 7800 lägenheter – en ökning med 2000 från föregående år. Fastighetsvärdet har ökat med 34 procent under året och uppgick till 13,3 miljarder vid utgången av september.

– Jag är även nöjd med hur Amasten har utvecklats resultatmässigt under årets första nio månader. Hyresintäkterna har ökat med 42 procent och driftnettot med 34 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens resultat har ökat med 10 procent till 523 mkr. Förbättringen förklaras av högre förvaltningsresultat genom aktivt värdeskapande investeringar och värdeförändring i fastighetsbeståndet. Aktuell intjäningsförmåga har ökat med 40 procent under 2021.
– I tredje kvartalet var hyresintäkter och driftnetto 41 procent respektive 29 procent högre än föregående år, men resultatet minskade till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Förvaltningsresultatet var högre än föregående år, trots påverkan av något högre centrala administrationskostnader, då vi byggt en organisation för många års tillväxt, samt av högre finansiella kostnader till följd av ett ökat fastighetsinnehav. Vårt substansvärde ökade med 16 procent och uppgick till 8,92 per stamaktie vid periodens slut.

– Under första halvåret så dubblerade vi vårt bestånd i västra Sverige genom förvärv. I tredje kvartalet fördubblade vi det ånyo genom förvärv av 602 lägenheter i Ulricehamn, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Förvärven följer vår tillväxtstrategi att skapa effektiva förvaltningskluster med egen förvaltningspersonal, i attraktiva städer med välbelägna hus.

– Vi har genom att driva framgångsrika planprocesser kunnat produktionsstarta projekt i Gävle och Falun under det tredje kvartalet. Projekten byggs med Amastens egenutvecklade Riki-hus. Rikikonceptet är ett nytt sätt att bygga energieffektiva hyresrätter med en industrialiserad process, på halva tiden jämfört med traditionell byggprocess.

– Vi har nu åtta pågående projekt om totalt 969 lägenheter, varav sex byggs för egen förvaltning. Amasten har en stor byggrättsportfölj, där många projekt är i tidiga skeden. Vi har därför efter sommaren förstärkt vår organisation för att få fler projekt närmare byggstart.

– Bolaget förbereder som tidigare annonserats ett byte till Nasdaqs huvudlista, bland annat för att öka möjligheten att bygga en bredare investerarbas. Arbetet löper enligt plan och ambitionen att genomföra listbytet inom de kommande sex månaderna ligger fast.

– Bostadsdrömmen ser inte likadan ut för alla. Hyresrätten behövs och är något vi i Sverige ska vara stolta över. Trettio procent av samtliga hushåll i Sverige bor i hyresrätt. En boendeform som i mångt och mycket byggt det svenska folkhemmet. Den har skapat möjlighet för alla att studera, arbeta, utveckla sig själv, bli vuxen, bilda familj – helt enkelt leva livet. Med den insikten strävar jag och mina medarbetare för att utveckla hyresrätten till ett tryggt och trivsamt boende. Vilket alldeles utmärkt går att förena med affärsnytta i lönsamma investeringar, så som energireducerande åtgärder, nyrenoverade lägenheter och digitaliserade fastigheter. Det är med stolthet vi går till jobbet för att leverera värden till aktieägare, samhällen och hyresgästerna – på så sätt värnar vi om hyresrätten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige