Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten: Stigande förvaltningsresultat och substansvärde

Bolag Amasten redovisar ett substansvärde om 6,90 kronor per aktie vid halvårsskiftet, upp från 6,71 i Q1-rapporten.
Publicerad den 28 Augusti 2020

Kvartalet april - juni 2020:
• Hyresintäkterna uppgick till 111 mnkr (70)
• Driftsöverskottet ökade till 60 mnkr (35)
• Direktavkastningen uppgick till 3,26 procent (4,08)
• Överskottsgraden uppgick till 53,5 procent (50,1)
• Förvaltningsresultatet ökade till 33 mnkr (12)
• Periodens resultat uppgick till 34 mnkr (12)
• Resultat per stamaktie 0,05 kr (0,04)

Substansvärdet uppgick till 6,90 kronor per aktie, att jämföra med 6,64 vid årsskiftet och 6,71 i Q1-rapporten.

Vd Jan-Erik Höjvall:
– Efter att fördubblat förvaltningsresultatet i första kvartalet jämfört med förgående år, utlovade jag fortsatt tillväxt och för årets andra kvartal levererar vi en resultattillväxt på hela 184 procent bättre än föregående år. Amastens resa fortsätter!

– I rapporten för det första kvartalet utlovade jag fortsatt resultatförbättring efter ett fördubblat förvaltningsresultat för kvartalet. För andra kvartalet redovisar Amasten ett förvaltningsresultat om 33 mnkr som är 184 procent bättre än för samma period föregående år. Amasten kommer att i framti-den att ha återkommande resultatförbättringar tack vare investeringar i form av förvärv, lägenhetsrenoveringar och vår produktion av Riki-lägenheter. Viktigt att notera är att nyemissionen vi genomförde vilken ökade antalet aktier med 90 miljoner och tillförde 648 mnkr i eget kapital inkluderas i alla beräkningar av nyckeltal per aktier. Intjäningen från de förvärvade fastigheter börjar först tillfalla Amasten den 1 juli 2020, efter perioden, då majoriteten av fastigheterna tillträdes 30 juni 2020. Effekten av emissionen är att resultatet per aktie späds ut med cirka 20 procent. Genom emissionen kunde vi genomföra en stor affär, förvärv av fastigheter för 1,5 miljarder kronor av SBB, och öka vårt fastighetsvärde och intjäning markant utan att försämra skuldsättningen i bolaget. Med en belåningsgrad på 53 procent finns det goda möjligheter till fortsatt tillväxt genom förvärv, investeringar och nybyggnation.

– Amastens fastighetsbestånd har ökat med 1,8 mdkr under det första halvåret genom framförallt förvärv samt investeringar i nyproduktion och befintliga förvaltningsfastigheter. Vi fortsätter koncentrationen mot mer bostäder och dessa uppgår nu till 92 procent av portföljen. Amasten har, på grund av coronapandemin, endast lämnat hyresrabatter om 0,4 procent på den totala hyresstocken.

– Amasten bygger 400 lägenheter i Sollentuna, Knivsta och Nyköping med inflyttning under våren 2021. Den totala investeringen beräknas till 800 mnkr. I fastighetsvärdet om 8,2 miljarder kronor ingår nyproduktionen med 400 mnkr. Om vi räknar med vad dessa projekt bidrar med till intjäning så ökar intjäningen till 241 mnkr från och med halvårskiftet 2021. Det motsvarar 0,42 kr per aktie.

– Den 8 juli var en speciell dag för mig och Amasten då den första lägenheten monterades i Sjöbergs nya centrum i Sollentuna. Modulerna anlände till Södertälje hamn och kördes med lastbil till Sollentuna. Den första modulen tog 13 minuter att montera. Nu ser jag fram emot att i början av 2021 välkomna våra nya kommersiella hyresgäster och minst 80 studenter till Sollentuna. Strax efter att huset i Sollentuna står klart färdigställs det andra Riki-huset i Stockholmsområdet, i Knivsta. Att kunna växa med ökad lönsamhet är en god affär för våra ägare och intressenter. Att med kassaflöden från vårt befintliga fastighetsbestånd kunna delfinansiera nyproduktion av kostnadseffektiva, högkvalitativa hus med kort byggnationstid skapar en spännande framtid för Amasten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige