Image

Ahlström säljer Mitt Alby för drygt 1,6 miljarder kronor

Transaktioner Byggmästare Anders J Ahlström säljer fastighetsbeståndet i Alby till D Carnegie för cirka 1,6 miljarder kronor. Kvar i bolaget blir en stor kassa, Fasticon Kompetens Holding och aktier i D Carnegie. Substansvärdet förväntas uppgå till 150 kronor per aktie jämfört med 145 kronor i bokslutet – på onsdagen stängde aktien på 112 kronor.
Publicerad den 5 April 2018
Stefan Dahlbo. Bild: Anders J Ahlström
Stefan Dahlbo. Svein Erik Lilleland. Bild: D Carnegie
Svein Erik Lilleland.

Beståndet utgörs av flera optimalt samlade byggnader i nära anslutning till varandra och omfattar 1 274 bostadslägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 1 673 miljoner kronor före avdrag av latent skatt om 80 miljoner kronor. Substansvärdet i Byggmästare Ahlström förväntas efter transaktionen uppgå till ca 150 kronor per aktie (145 kronor per sista december 2017). Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018. Avyttringen förutsätter bolagsstämmogodkännande och Byggmästare Ahlström avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 23 april 2018.

Köpeskillingen för samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget, Mitt Alby, beräknas uppgå till 1 593 miljoner kronor och kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 1 468 miljoner kronor och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner kronor. Byggmästare Ahlström tecknar 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1% av aktierna och 0,9 % av rösterna i D. Carnegie, för en teckningskurs baserad på det nuvarande substansvärdet per aktie i D. Carnegie, 123 kronor.

Svein Erik Lilleland, vd för D. Carnegie:
- Genom detta nya förvärv stärker vi vår position i regionen som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av hyresrätter. Fastigheterna vi tar över är belägen i en kommun som har stor framtidspotential och ett utmärkt pendlingsavstånd till centrala Stockholm. Vi bedömer även att den förvärvade fastighetsportföljen besitter en stor utvecklingspotential avseende byggrätter och förädling av mark. Den planerade renoveringen av fasader, balkonger samt utbyte av fönster kommer ytterligare stärka Albyberget som ett av de mest attraktiva bostadsområdena i södra Stockholm. Naturligtvis kommer vi även i god anda, tillsammans med Byggmästare Ahlström, medverka till att försäljningen av en fastighet till Bostadsrättsföreningen Domarebacken 4-16 kommer ges goda förutsättningar för att kunna genomföras enligt plan.

- Precis som tidigare innehavare av denna kvalitativa fastighetsportfölj är vår affärsmodell att investera i utvecklingen av våra fastigheter och deras närområden för att skapa, trygghet och bättre boendemiljöer för våra hyresgäster. De aktuella fastigheterna är väl förvaltade genom konceptet Mitt-modellen som innebär att investeringar i fastigheter och utemiljöer går hand i hand med ett socialt engagemang i området. Detta stämmer väl överens med hur D. Carnegie arbetar redan idag och det sociala engagemang som vi har i våra befintliga områden. Vi ser fram emot att fortsätta på den av säljaren redan inslagna vägen vad gäller dessa viktiga frågor och vi gläds åt att tillsammans med Byggmästare Ahlströms Chief Social Officer och Stiftelse Mitt Alby få utveckla det goda arbete som tidigare ägare redan påbörjat i området och med kommunen.

- Vi är också stolta och glada över att Byggmästare Ahlström har som i ett led i samarbetet med oss har, valt att förvärva aktier i D. Carnegie.

Vd i Byggmästare Ahlström, Stefan Dahlbo:
- Albyberget är ett fantastiskt område. Vi har under det senaste året hållit ett högt tempo med att utveckla fastigheterna. Takten på det löpande underhållet har ökats och under hösten 2017 och hittills under 2018 har vi påbörjat och genomfört renoveringar och moderniseringar av cirka 5 procent av lägenheterna. I februari har också vårt första bygglov för nybyggnation på Albyberget erhållits. Carnegie kommer som ny ägare av fastigheterna att fortsätta utveckla området i en snabb takt. Deras planer på renoveringar av husfasader, balkonger samt utbyte av fönster, tillsammans med de pågående renoveringarna av tvättstugor, trappuppgångar och tomställda lägenheter kommer bidra till att skapa ytterligare ökad trivsel och trygghet och befästa Albybergets position som ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden.

- För Byggmästare Anders J Ahlström Holding inleds efter försäljningen en ny tid. Våra huvudsakliga tillgångar kommer initialt att vara en stor kassa, aktier i D. Carnegie och Fasticon Kompetens Holding. Målet kommer att vara att bygga upp en portfölj med nordiska, i första hand svenska, noterade och onoterade bolag. Vi kommer söka investeringar i branscher som vi tror oss om att förstå och kommer, på ett eller annat sätt, att vara aktiva ägare.

Fastigheterna, byggda som en del av miljonprogrammet under början av sjuttiotalet, genererar ett årligt hyresvärde om ca 103 miljoner kronor. Uthyrningsbar yta är 105 069 kvm. Beståndet har en renoveringsgrad på drygt fem procent.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmobeslut i Byggmästare Ahlström. Autus Invest AB och Alesco SA, som kontrollerar motsvarande totalt 45,31 procent av aktiekapitalet och 58,68 procent av rösterna i Byggmästare Ahlström, har åtagit sig att rösta för transaktionen på bolagsstämman. Vidare är transaktionen villkorad av att Nordic Trustee, som agent för obligationen utställd av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), oåterkalleligen godkänner affären innan tillträdesdatumet. Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kommer inom kort att påkalla förtida inlösen av sina utestående obligationer. Kallelsen till förtida inlösen kommer att vara oåterkallelig men villkorad av att transaktionen genomförs. Förutsatt att transaktionen genomförs beräknas inlösen att komma att ske omkring den 3 maj 2018.

Vidare har parterna kommit överens om en villkorad tilläggskomponent till köpeskillingen, när den planerade och påbörjade bostadsrättsombildningen bestående av 124 lägenheter genomförs senast den 31 december 2018. Försäljningen till Bostadsrättsföreningen är en del av det löfte som Byggmästare Ahlström avgav i samband med förvärvet av fastigheterna från AB Botkyrkabyggen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY