Image
Stefan Dahlbo.

Därför oroas inte Dahlbo över Fabeges höga vakansgrad

Bolag Vakansgraden på tio procent i Fabeges förvaltningsbestånd är ovanligt hög för bolaget och också en siffra som Stefan Dahlbo och co jobbar hårt med att få ner – dock väntar de sig inte särskilt stora förbättringar under 2022. Här berättar Fabeges vd mer om utmaningarna och framtiden på hyresmarknaden och hur bolaget ska jobba för att minska vakanserna.


Stefan Dahlbo.

Fabege ökade förvaltningsresultatet i Q3

Bolag Fabege redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.


Stefan Dahlbo.

Dahlbo om SHH-affären: "Dök upp en möjlighet"

Bolag Fabege spenderar nästan 900 miljoner kronor för att få in SHH Bostad i bolaget och stärka sin egen stadsutvecklingsförmåga. För Fastighetssverige berättar vd:n Stefan Dahlbo mer om affären och dess betydelse.


Stefan Dahlbo.

Fabege förvärvar SHH Bostad

Transaktioner Fabege har förvärvat samtliga aktier i SHH för 880 miljoner kronor. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.


Alfa Laval tecknar avtal med Fabege om flytt till Flemingsberg.

Alfa Laval tecknar avtal med Fabege om flytt till Flemingsberg

Uthyrning Alfa Laval blir Fabeges första stora nya kontorshyresgäst i Stockholm South Business District i Flemingsberg. De kommer att hyra drygt 17 000 kvadratmeter med option på ytterligare kontorsytor mitt i den stadskärna vars detaljplan påbörjas inom kort. Avtalet är på 22 år och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2025.


Fabege föreslås ny markanvisning i Hammarby Sjöstad.

Fabege föreslås 22 000 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad

Bolag Stockholm stad och Fabege har kommit överens om en markanvisning på tomträttsfastigheten Korphoppet 6 och intilliggande Korphoppet 7. Båda fastigheterna ingår i det pågående detaljplanearbetet för området Sjöstadshöjden, som syftar till att koppla ihop Hammarby sjöstad med Hammarbyhöjden.


Stefan Dahlbo.

Dahlbo: "Tror på minskade vakanser till hösten"

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo har en bergfast tro på kontorsmarknadens framtid och tror på ökad aktivitet efter sommaren. Under det tredje kvartalet ska bolaget också satsa hårt på att minska mängden vakanser i beståndet – så här ska det gå till.


Stefan Dahlbo.

Fabeges nyuthyrningar i linje med före pandemin

Bolag Under andra kvartalet hade Fabege en nettouthyrning om 20 miljoner kronor och nyuthyrningarna har gjorts på "bra nivåer", väl i linje med nivån före pandemin, det skriver Fabeges vd Stefan Dahlbo i delårsrapporten.


Stefan Dahlbo.

"Det här görs inte på bekostnad av det kommersiella"

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo berättar om hur bolagets rekordstora byggrättsportfölj kan optimeras och varför han aldrig vacklat i sin tro på kontorets betydelse.


Stefan Dahlbo och Klaus Hansen Vikström.

Så ska Fabege ersätta Hansen Vikström

Bolag Efter 15 år lämnar Klaus Hansen Vikström nu Fabege permanent. Bolagets vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige berättar om sökandet efter efterträdaren och vilka kvaliteter man vill se i denne.


Fabege säljer Sadelplatsen i Solna.

Fabege säljer nästan tomställd fastighet i Solna

Transaktioner Fabege säljer fastigheten Sadelplatsen 1 i Solna till Capman för 260 miljoner kronor.


Stefan Dahlbo.

Så ser Fabege på regeringens kontorsförslag

Bolag Kontorsjättens vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige om hur han ser på Boverkets uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. Så resonerar bolaget kring sitt framtida bestånd.


Fastighetsbranschens toppar delar med sig av sina boktips. Bilden är ett montage.

Detta läser branschtopparna

Sverige 2016 bytte höstlovet namn till läslov för att uppmuntra läsning bland unga. När nu läslovet inleds passar Fastighetssverige på att fråga ett antal börs-vd:ar vad de läser just nu och vad de rekommenderar för böcker till andra.


Stefan Dahlbo.

Fabege: Negativ nettouthyrning, ökande värden

Bolag Fabege redovisar ökande hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat för Q3. Nettouthyrningen var negativ beroende på bland annat utdragna omförhandlingar i spåren av Covid 19.


Sjöstadshöjden.

Fabege får markanvisning i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning vid Hammarby Fabriksväg (Korphoppet 5) som omfattar upp till 33 000 kvadratmeter BTA kontor och andra verksamheter. Det är en del i stadens projekt att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Idag är Fabege tomträttshavare till fastigheten Korphoppet 5.


Fabege har tilldelats en markanvisning vid Sveaplan.

Fabege får markanvisning vid Sveaplan

Bolag Exploateringsnämnden har vid sitt möte 27 augusti 2020 beslutat att tilldela Fabege en markanvisning vid Sveaplan. En förutsättning för att byggrätten på cirka 9 000 kvadratmeter ska tillskapas är att Sveaplan byggs om enligt stadens planer för Östra Hagastaden.


Regulatorn 2 i Flemingsberg.

Fabege köper för 760 miljoner i Flemingsberg

Transaktioner Fabege har förvärvat fastigheten Regulatorn 2, som ligger centralt i Flemingsberg, och utgör en viktig pusselbit i framväxandet av det framtida Flemingsbergsdalen. I samband med förvärvet har även en överenskommelse träffats med WA Fastigheter om att Fabege blir ensam ägare av konsortiet SBD.


Stefan Dahlbo.

"Flexibilitet" är nyckelordet för Dahlbo

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo slår ett slag för kontorets värde som kulturbyggare och betonar att flexibilitet är nyckelordet för att ta sig an marknadens accelererade omvandling. Han berättar även om utmaningarna under det turbulenta andra kvartalet och förhoppningen om fler affärer i närtid.


Stefan Dahlbo.

Fabege: Nedskrivningar om brutto 800 Mkr under Q2

Bolag Fabege redovisar nettonedskrivningar om -304 Mkr under Q2 – detta efter nedskrivningar om cirka -800Mkr och uppskrivningar om knappt 500 Mkr. Förvaltningsresultatet för Q2 minskar till 359 Mkr (375).


Stefan Dahlbo, vd för Fabege.

Dahlbo: "Jag ser det här som en femsetsmatch – av flera matcher"

Bolag Fabeges 2020 började med nya rekordnivåer på hyror, fastighetspriser och avkastningskrav – sedan kom coronakrisen och lade ett mörker över den avslutande halvleken av Q1. För Fastighetssverige berättar vd:n Stefan Dahlbo om ett omtumlande kvartal och hur bolaget tar sig an framtidens nya utmaningar.