Image

Aberdeen lanserar ny fastighetsfond – storinvesterare klar

Bolag Aberdeen Asset Management har nyligen rest cirka 1,3 miljarder kronor till sin nya Aberdeen European Secondaries Property Fund, med inriktning på den europeiska andrahandsmarknaden för fastighetsfonder. Första AP-fonden (AP1) har gått in som största investerare.
Publicerad den 23 September 2013
Jon Lekander. Bild: Aberdeen Asset Management
Jon Lekander.

Aberdeens Property Multi-Manager team i Stockholm är rådgivare till fonden. Arbetet kommer ske under ledning av Lars Graneld och Johan Temse, och fonden kommer att bygga en portfölj bestående av cirka 15 fonder med exponering mot över 200 fastigheter i Europa. Till sitt förfogande har de hela Aberdeens europeiska multi-manager teams breda expertis och nätverk med kontor i London, Amsterdam och Stockholm.

Aberdeens Property Multi-Manager team har genom åren investerat i över 100 fastighetsfonder och sitter i rådgivande kommittéer, så kallade advisory boards, i mer än hälften av dessa. Det ger goda förutsättningar för att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter på andrahandsmarknaden. Teamets investeringsstrategi innebär att i första hand fokusera på kvalitet, vilket definierats som ledningens kompetens och de underliggande fastigheternas karaktär. Den andra styrande faktorn är priset, det vill säga möjligheten att köpa sådana kvalitetsportföljer till attraktiva rabatter.

Aktiviteten på andrahandsmarknaden för fastighetsfonder är hög och andelar kommer regelbundet ut till försäljning av en rad olika anledningar, till exempel regulatoriska krav, såsom införandet av Solvens II och Basel III, reviderade investeringsstrategier eller förändrad tillgångsallokering. Fondens investeringsuniversum består av mer än 100 fonder med en mix av sektorbaserade, landbaserade och regionala investeringsstrategier.

- Då fonden tillhandahåller likviditet i en marknad där säljarna är långt fler än köparna, samtidigt som vi ser ett ökat intresse för fastigheter med en något högre riskprofil, gör vi bedömningen att fonden bör ha goda möjligheter att hitta investeringar med attraktiv riskjusterad avkastning. Vi tror att Aberdeen som förvaltare är väl positionerade för att genomföra denna strategi, säger Tomas Svensson, portföljförvaltare på Första AP-fonden med ansvar för fastighetsinvesteringar.

- Denna secondaries fond är en naturlig utveckling för Aberdeen. Vi var den första fondförvaltaren att lansera en europeisk fastighetsfond-i-fond och vår erfarenhet, expertis och breda täckning av fastighetsfondmarknaden, innebär att vi är väl lämpade att bygga och förvalta en fondportfölj med högkvalitativa investeringar.
I takt med att investerare blir allt mer aktiva i förvaltningen av sina indirekta fastighetsportföljer ser vi fler attraktiva möjligheter på marknaden, Jon Lekander, Global Head of Property Multi-Manager på Aberdeen.

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY