Image
Bild: KOMUnews/flickr

42 Niaminvesterare beskattas för miljardbelopp

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit fram till att totalt 42 klagande, både svenska och utländska bolag samt fysiska personer, som har ägt andelar i ett kommanditbolag ska beskattas för kommanditbolagets resultat. Samtliga klagande har anknytning till fastighetsfonden Niam Nordic Fund IV.
Publicerad den 24 Juni 2021

Detta enligt ett pressmeddelande från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Klagandena sålde i december 2016 sina andelar i kommanditbolaget Niam IV Investments KB och avtalade med köparna att dessa skulle ta över skattskyldigheten för kommanditbolagets resultat för året. Vid försäljningstidpunkten hade kommanditbolaget ett överskott på en dryg miljard som hade överförts till kommanditbolaget från riskkapitalfonden Niam Nordic Fund IV LP. Kommanditbolaget såldes sedan direkt vidare till bolag som kunde kvitta kommanditbolagets resultat mot egna underskott. Vinsten i kommanditbolaget beskattades därför aldrig. Skatteverket beslutade senare att beskatta klagandena för kommanditbolagets resultat.

– Överlåtelsen av andelarna i kommanditbolaget skedde i flera led. Förvaltningsrätten har bedömt att transaktionerna enbart syftade till att säljarna skulle tillgodogöra sig medel motsvarande kommanditbolagets kassa, minus en ersättning för att köparna skulle ta över skattskyldigheten för årets resultat, och att kommanditbolagets resultat skulle förbli obeskattat. Domstolen har därför kommit fram till att Skatteverkets beslut att beskatta klagandena trots att de sålde sina andelar innan beskattningsårets slut var riktiga, säger Sofi Nyström, rådman.

Förvaltningsrätten har också kommit fram till att Skatteverket, i alla fall utom ett, har haft grund för att ta ut särskild löneskatt av de klagande som är fysiska personer. Skatteverket har även påfört samtliga klagande skattetillägg. Domstolen har dock bedömt att Skatteverket inte har haft fog för att påföra tre av de svenska bolagen skattetillägg. I övrigt avslås överklagandena av Skatteverkets beskattningsbeslut.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Niam AB på Branschguiden

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur.

Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överst...

Läs mer om Niam AB på Branschguiden

Partnertext

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Allt om Skanskas jättesatsning på förvaltningsfastigheter

Bolag Skanska breddar verksamheten och adderar ett förvaltningsben som ska nå upp i 12–18 miljarder kronor. Claes Larsson, Executive Vice President och ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling, berättar för Fastighetssverige om satsningen, målsättningen, vilken typ av fastigheter som kommer hamna i det nya bolaget, synergieffekterna och hur det kommer utveckla Skanska som bolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY